top of page
Archief

Wetenschap en research

Knop
MERKEN 1.png
merken2.png

Welkom in het archief, wat leuk dat je een kijkje neemt naar het onderzoek!

Hieronder vind je op onderwerp vele interessante onderzoeken die 'het onzichtbare' onderzoeken.

Veel van die onderzoeken tonen aan dat telepathie, genezing door handoplegging, genezing op afstand, waarnemen op afstand, kracht van intentie, kracht van de menselijke geest en vele andere onderwerpen aantoonbaar bestaan!

Lees ook gerust de verwijzingen naar interessante artikelen en boeken!

Wetenschap over Energiegenezing

Handoplegging geneest kanker in muizen

W. Bengston & David Krinsley

In dit onderzoek is aangetoond dat muizen genezen kunnen worden door handoplegging. Zij bleken na genezing bovendien immuun voor kanker! Na getuige te zijn geweest van talloze gevallen van remissie van kanker met een genezer die ‘handoplegging’ gebruikte in New York, heeft een van ons (W.B.) ‘geleerd’ in technieken waarvan wordt beweerd dat ze het genezende effect reproduceren. We hebben vijf experimentele muizen verkregen met borstadenocarcinoom (code: H2712; gastheerstam: C3H/HeJ; stam van oorsprong: C3H/HeHu), die een voorspelde stam had 100% fataliteit tussen 14 en 27 dagen na injectie. Bengston behandelde deze muizen gedurende 1 maand gedurende 1 uur per dag. De tumoren ontwikkelden een ‘zwart gemaakt gebied’, waarna ze zweren, implodeerden en zich sloten, samen met de muizen leefden hun normale levensduur. Controlemuizen die naar een andere stad werden gestuurd, stierven binnen de voorspelde tijdsbestek. Drie replicaties met behulp van sceptische vrijwilligers (waaronder D.K.) en laboratoria van Queens College en St. Joseph's College geproduceerd een algemeen genezingspercentage van 87,9% bij 33 experimentele muizen. Een extra informeel. Een test door Krinsley in de staat Arizona resulteerde in dezelfde patronen. Histologische studies wezen op levensvatbare kankercellen in alle stadia van remissie. Herinjecties van kanker bij de muizen in remissie in Arizona en New York deden dat niet nemen, wat wijst op een gestimuleerde immunologische respons op de behandeling. Hun voorlopige conclusies: Geloof in handoplegging is daarvoor niet nodig om het effect te produceren; er is een gestimuleerde immuunrespons op de behandeling, die reproduceerbaar en voorspelbaar is; en de muizen behouden er immuniteit voor kanker na remissie. Toekomstig werk zou het testen op verschillende ziekten en conventioneel immunologisch onderzoek naar de effecten van behandelingen op proefdieren moeten omvatten.

Aanwijzingen tot genezing

Bill Bengston

Dit artikel beschrijft hoe Bengston erin is geslaagd muizen te genezen van dodelijke kanker.

Genezend water

W. Bengston & Margaret Nies

Water welke behandeld is met genezende intentie geeft aantoonbare verbetering van symptomen op COVID patiënten. Honderdzestig patiënten werden willekeurig toegewezen aan ofwel een behandelings- ofwel een controlegroep. Beide groepen kregen blindelings sublinguale toediening druppels water gedurende een week. De twee waterformuleringen worden sublinguaal toegediend. De behandelingsgroep ging door een fysiek apparaat dat was ontworpen om het genezingsfenomeen vast te leggen en te reproduceren. De controlegroep kreeg sublinguale druppels toegediend van onbehandeld water. Gedurende de periode werden dagelijks meerdere Covid-symptomen gemeten een week. Daarnaast werden meerdere PCR-testen afgenomen. De patiënten die de geïnformeerde water werden blindelings beoordeeld als significante verbeteringen op een aantal punten van de symptomen, en die patiënten rapporteerden ook hogere niveaus van algemene gezondheid en minder positieve PCR-resultaten. De gegevens uit dit experiment wijzen er sterk op dat 1)water is een goed medium voor de opslag van genezing; 2) het therapeutisch bereide in gevormd water kan worden gerepliceerd door een fysiek apparaat en is daarom schaalbaar; 3) massaal geproduceerd water kan een sterk therapeutisch effect hebben op Covid; 4) er zijn geen negatieve bijwerkingen.

Energised water study

W. Bengston & David Krinsley

Effecten van het innemen van energised water. Rapport beschrijft effecten van het innemen van energised water. Resultaten als tumoren die krimpen of geheel verdwijnen, artritis welke voor 98% is verdwenen, emotionele zorgen die zijn opgelost. Zelfs de zeer weinigen die soms bijwerkingen meldden in week 4 en 6 begeleidde die beoordeling met dramatische symptomatische verlichting, en zijzelf vroeg zich af of de waargenomen toename van vermoeidheid of pijn op de lange termijn positief zou kunnen zijn termijn. Tegelijkertijd waren er twee die consequent geen betekenisvolle verandering rapporteerden, en dachten dat ze misschien een placebo hadden gekregen (dat was niet het geval). Het is zeer waarschijnlijk dat het innemen van de druppels veel goeds heeft opgeleverd, plus de druppels zijn veilig. Een interessante observatie is het aantal deelnemers dat gelijk door wilde gaan na 8 weken, en dat zij wilden weten hoe ze aan meer druppels konden komen.

Genezing met intentie met gebruik van hulpmiddelen

William Bengston, Paul Cizdziel, Akane Tanaka, and Hiroshi Matsuda

Onderzoek naar de schaalbaarheid van genezende hulpmiddelen. Eerder onderzoek naar ‘genezen met intentie’ heeft de validiteit van het fenomeen redelijkerwijs aangetoond, tenminste bij mensen genezer aanwezig en betrokken is. Om genezing echter in meer conventionele therapieën te kunnen opnemen, moet dit wel mogelijk zijn schaalbaar gemaakt worden. De huidige studie test de effecten van een schaalbare registratie van de Bengston Healing Method op 3 kankermodellen. BalbC-muizen geënt met 4T1-borstkankercellen, C57BL-muizen met melanoom B16-cellen en C3H-muizen met blaas-MBT-2 putjes werden gedurende ongeveer 1 maand gedurende 4 uur/dag blootgesteld aan een opname van de genezingsintentie. In het borstkankermodel is er was significante tumorsuppressie en een vermindering van de bloedarmoedemarker HCT bij behandelde versus controlemuizen. Bij het melanoom model waren er geen significante verschillen behalve een vermindering van het aantal bloedplaatjes bij de behandelde muizen. Voor onbekend Vanwege deze redenen werd de tumorgroei nooit duidelijk in het blaaskankermodel. Hoewel de effecten van de opname per stuk lijken te variëren Onderzoek naar de schaalbaarheid van genezende intentie en hulpmiddelen. Effectivitemodel lijkt er reden om schaalbare toedieningssystemen in meerdere modellen en met meerdere doses na te streven.

Energie zending lijkt een directe reactie op een behoefte

W. Bengston

In dit onderzoek komt naar voren dat energiegenezing eerder een biologisch mechanisme, een reactie op een behoefte is dan een effect van spirituele verbondenheid. Het zou een grondslag kunnen zijn voor het wegnemen van 'zweverigheid' rondom energiegenezing. Het lijkt een normale respons waardoor wellicht het spirituele 'plaatje' eromheen kanworden weggenomen. Het is een 'normale reactie van iemand op de 'nood' van een ander.

Magnetische velden tijdens energiegenezing

W. Bengston

Een paar onderzoeken hebben veranderingen in het magnetische veld gerapporteerd tijdens genezing door bio-energie. Bij genezing door handoplegging en genezing op afstand worden kunnen veranderingen in deze velden worden gemeten. In een pilot-experiment onderzocht Bengston de activiteit van het magnetische veld tijdens hands-on genezing en genezing op afstand van muizen met experimenteel geïnduceerde tumoren. Tijdens healingsessies observeerden we een duidelijk magnetisch veld oscillaties naast de muizenkooien, die qua uiterlijk vergelijkbaar waren met die gerapporteerd door Zimmerman (1985). De magnetische veldoscillaties begonnen als oscillaties van 20–30 Hz, vertragend tot 8–9 Hz, en vervolgens tot minder dan 1 Hz, bij op welk punt de oscillaties omkeerden en in frequentie toenamen, met een algeheel symmetrisch uiterlijk dat lijkt op een ‘tjilpgolf’. De golven reikten van 1–8 milliGauss piek-tot-piek in sterkte en 60–120 sec in duur. Bewijs tot nu toe suggereert dat bio-energiegenezing detecteerbaar kan zijn met DC gaussmeters, hoewel we een artefactuele basis voor de hier gerapporteerde oscillaties niet hebben uitgesloten.

Resonant water study

Bill Bengston, Margaret Nies, Ted den Ouden, Coen van Veenendaal

Deze studie is de derde in een reeks klinische sociale experimenten die zijn ontworpen om de haalbaarheid van de transitie van ‘genezing door intentie’ van de historisch dominante één-op-één toedieningsmethode naar een methode die potentieel een schaalbare methode biedt voor grotere verspreiding. Eén-op-één-administratie omvat meestal één genezer en een enkele genezene. Terwijl er op dit moment voldoende gegevens zijn die genezingseffectiviteit van individuele genezers aantonen. De simpele realiteit is dat het aantal mensen dat genezing nodig heeft of wenst, veel groter is dan het aantal genezers die genezingsdiensten kunnen verlenen. Als genezing door intentie ooit algemeen beschikbaar kan worden voor iedereen die het nodig heeft, dan is de ontwikkeling van een betrouwbare en schaalbaar leveringssysteem noodzakelijk. Centraal in deze zoektocht staan de ontwikkeling van een technologie die genezing kan ‘opslaan’ en deze op verzoek kan toedienen.

Helend katoen en water

Bill Bengston, Margaret Nies, Ted den Ouden, Coen van Veenendaal

Met een helende intentie opgeladen katoen en ook water blijken beiden significant effectief bij de genezing van muizen met kanker. Energetische genezing, of genezing met de bedoeling, is een complementaire en alternatieve geneeswijze waarvan wordt gezegd dat deze bij een breed publiek heilzaam is verscheidenheid aan omstandigheden. We ontwikkelen een toedieningstechnologie voor een methode die eerder is getest in muismodellen met solide tumoren (de Bengston-methode) onafhankelijk van de aanwezigheid van een genezer. Het doel van dit onderzoek was om te beoordelen of opgeslagen of geregistreerd energie heeft in vitro impact op borstkankercellen, met behulp van energiegeladen katoen en elektromagnetische registratie van genezers het oefenen van de methode. Expressie van genen die betrokken zijn bij kanker- en ontstekingsroutes werd gemeten door kwantitatieve reverse transcriptiepolymerasekettingreactie (qRT-PCR). Behandeling van cellen met behulp van energiegeladen katoen resulteerde in statistische resultaten significante veranderingen 1,5-voudige verandering vergeleken met de controle, en 68 genen vertoonden statistisch significante vouwveranderingen. Twee genen, ATP-citraatlyase (ACLY) en interleukine 1b (IL-1b), werden consistent gedownreguleerd na respectievelijk 4 en 24 uur blootstelling aan de opname, in 3 onafhankelijke experimenten. Zowel ACLY als IL-1b werden ook gedownreguleerd in cellen die waren blootgesteld aan een praktische levering van de methode. wat suggereert dat deze 2 genen potentiële markers zijn van de genezingsmethode

Healing Touch in integratieve oncologie

Laura K. Hart, Mildred I. Freel, Pam J. Haylock, and Susan K. Lutgendorf

In dit onderzoek worden de positieve effecten aangetoond van healing touch op patienten met kanker en depressie.

Spirituality, science and the medical arts

Larry Dossey

Een studie naar genezing op afstand, de relatie tussen lichaam en geest. Huidig bewijs Huidig ​​bewijs suggereert dat bewustzijn kan zowel informatie in de omgeving invoegen als er informatie uit halen. Beide deze vectoren zijn relevant voor de gezondheid.

Healing after prayer

Dirk Johan Kruijthof

Dit is een academisch proefschrift van een huisarts waarin hij onderzoekt wat de effecten zijn van gebed op genezing. Hij neemt hierin zowel medische als niet-medische data mee in zijn onderzoek.

Meer Interessante onderzoeken over Energienezing

Some heat Experiments implicating existence of a subtile Energy

In dit artikel worden onderzoektsresultaten getoond waarbij het bestaan van orgon energie wordt geimpliceerd.

Clinical effects of touch healing en counters

Walter L. Weston, D. Min

Een onderzoek van een predikant. De oudste vorm van aanrakingsgenezing bestaat beoefend door elke cultuur en religie op aarde door personen die simpelweg bekend staan ​​als "genezers" die een genezende stroom overbrengen of energie met hun handen of geest om herstel van de gezondheid door de energie van het lichaam te genezen velden. Als predikant met de mogelijkheid om genezen met de handen, ik zocht naar wetenschappelijk bewijs om de oorzaken te begrijpen en effecten, uiteindelijk ontvangen door doctoraat in genezend onderzoek. Als het klinische bewijs zich ophoopt, een duidelijk beeld van de genezing effecten komen naar voren. De volgende gegevensaanbiedingen een wetenschappelijk en ervaringsgericht beeld van de helende ontmoeting.

The roots of consciousness

Jeffrey Mishlove

Een interessant boek: The Roots of Consciousness is een blik op de geschiedenis, folklore en wetenschap die ons begrip ervan vormen psychische capaciteiten. De originele editie werd gepubliceerd in 1975, toen ik nog studeerde aan de U.C. Berkeley, werkzaam in een individueel, interdisciplinair doctoraatsprogramma in parapsychologie. Het is voor een deel een persoonlijk boek met beschrijvingen van belangrijke gebeurtenissen in mijn eigen leven. Het is ook persoonlijk omdat in de op het gebied van bewustzijnsverkenning zijn er zoveel concurrerende interpretaties dat elke vertelling van het verhaal -- zelfs in strikt wetenschappelijke termen – bevat veel individuele keuzes.

Effects of energetic healing on symptoms of psychological depression.

Een onderzoek naar de lange termijn effecten van energiegenezing op depressie.

THE EXPERIENCE AND BENEFITS OF REIKI AS A COMPLEMENT TO GROUP THERAPY FOR MOTHERS HEALING FROM CHILD SEXUAL ABUSE

Marilyn Joanne Magnuson, Regina Saskatchewan

Een onderzoek naar de effecten vanReiki als aanvullende behandeling bij de groepstherapie voor moeders die heling zoeken voor misbruik als kind.

The Effect of “Healing with Intent” on Pepsin Enzyme Activity

Toni Bunnel

Deze studie werd uitgevoerd in een poging om vast te stellen of kan worden aangetoond dat ‘genezen met de bedoeling’ een effect uitoefent op de pepsine-enzymactiviteit, wat, indien bewezen, zou kunnen dienen om de geloofwaardigheid van genezing als een bona te vergroten. fide therapie. Er werd gekozen voor het vermogen van genezing om de enzymactiviteit te beïnvloeden als beoordelingsmethode omdat het de mogelijkheid van het placebo-effect elimineerde, dat vaak voorkomt bij het gebruik van menselijke proefpersonen. Het tarief van de afbraak van ei-albumine door een 1% pepsine-oplossing werd gevolgd met behulp van een Jenway 6051 Colorimeter bij een golflengte van 470 nm. Een effect als gevolg van genezing werd aangetoond door experimenten waarbij het percentage lichttransmissie (%T) werd gebruikt als indicator voor de reactiesnelheid. In 20 afzonderlijke onderzoeken werd de reactiesnelheid van de enzymmonster “genezen met opzet” bleek aanzienlijk groter te zijn dan het niet-genezen monster (P = 0,03).

Therapeutic touch. the imprimatur of nursing

Onderzoek waarbij de autheur heeft aangetoond dat handoplegging met een helende intentie hemaglobine niveaus verhogen. Dit duidt op een positief effect op het zelfgenezende vermogen van de mens. Dit onderzoek wordt niet volledig weergegeven maar is wel door u zelf aan te schaffen wanneer u het onderzoek opzoekt.

The Healing Connection: EEG Harmonics, Entrainment, and Schumann’s Resonances

Luke Hendircks, William F. bengston, Jay Gunkelman

In dit onderzoek ziet met dat EEG't afwijkingen registreren wanneer er helende enerie wordt gezonden. Deze studie kijkt naar interpersoonlijke koppeling of connectiviteit tussen genezer- en subjectparen met behulp van geavanceerde signaalverwerkingsbenaderingen en onmiddellijke EEG-fasekoppeling. Gekoppelde opnames van de genezer en de patiënt werden zowel met de patiënt op afstand als in de nabijheid van de genezer uitgevoerd. De EEG-gegevens werden geanalyseerd op cross-spectrale koppeling met behulp van het bispectrum, evenals de meer traditionele Fourier-gebaseerde spectrale analyse en EEG golfvormanalyse waarbij naar fase wordt gekeken. De EEG-gegevens van de genezer vertoonden harmonische waarden frequentiekoppeling over de spectra, gevolgd door tussen-individuele EEG frequentie-meeslepende effecten, en vervolgens door onmiddellijke EEG-fasevergrendeling. Deze resultaten suggereren de aanwezigheid van een verbinding tussen de genezer en onderwerp. We zagen hoe de genezer een consistent patroon van harmonischen voortbracht met Schumann-resonanties, waarbij het EEG van de proefpersoon wordt meegevoerd door de staande golven van de resonantie van de genezer, en met eventuele fasekoppeling tussen de genezer en de aan de patiënt gekoppelde EEG's. We speculeren dat dat van Schumann is Op resonantie gebaseerd potentieel effect zou kunnen dienen als een connectiviteitsmechanisme dat ten grondslag ligt aan genezing.

Healing by the laying on of hands Review of Experiments and implications

B. Grad

Een studie naar handoplegging en genezing met energie bij muizen. In dit onderzoek worden genezende effecten getoond bij muizen.

Effects of therapeutic touch on healing skin in rats

Onderzoek waarbij de autheur heeft aangetoond dat handoplegging met een helende intentie de huid van ratten sneller laat herstellen na verwonding.

Are prayer experiments legitimate? Twenty criticisms
Larry Dossey MD 1, David J. Hufford PhD

Een onderzoek naar de effecten van gebedsgenezing.

Samenvattingen van enkele interessante onderzoeken

Pijn vermindering

Hoe hand vasthouden pijn kan verminderen

Pavel Goldstein, Irit Weissman-Fogeld, Guillaume Dumase, and Simone G. Shamay-Tsoory

In dit onderzoek wordt het effect van het vasthouden van elkaars hand onderzocht ten opzichte van pijnwaarneming. De bevindingen geven aan dat het vasthouden van de hand tijdens pijntoediening de synchronisatie tussen de hersenen van beide proefpersonen vergroot in een netwerk dat voornamelijk de centrale organen omvat. Gebieden van het pijndoel en de rechterhersenhelft van de pijn waarnemer. Bovendien was er sprake van brain-to-brain-koppeling in dit netwerk welke bleek te correleren met de omvang van de analgesie en de empathische nauwkeurigheid van de waarnemer. Deze bevindingen geven aan dat hersen-hersenkoppeling een rol kan spelen bij aanrakingsgerelateerde analgesie.

Subliminale boodschappen

Hoe je onbewust kan worden beïnvloed

Johan C. Karremans, Wolfgang Stroebe, Jasper Claus

In dit artikel Lees je hoe Karremans heeft aangetoond dat subliminale boodschappen kunnen werken. Dit artikel rapporteert twee experimenten, waarin werd beoordeeld of subliminale priming van een merknaam van een drankje de menselijke smaak kan beïnvloeden. keuzes voor het geprimede merk, en of dit effect wordt gemodereerd door de dorstgevoelens van individuen. Beide onderzoeken toonden aan dat subliminale priming van een merknaam van de drank (d.w.z. Lipton Ice) een positieve invloed had op de keuze van deelnemers voor, en hun intentie om, het drankje te drinken. primed merk, maar alleen voor deelnemers die dorst hadden. Theoretische en praktische implicaties van deze bevindingen worden besproken.

Oogbewegingen

Verschillen Ned. EMDR protocol en protocol Shapiro.

Hellen Hornsveld, Erik ten Broeke en Ad de Jongh

Het artikel beschrijft dat de vermindering van negatieve emoties bij gebruik oogbewegingen eerder is aangetoond. Hoewel dit artikel een ander doel heeft nl: beschrijving van effecten van originele theoretische model EMD. EMDR en AIP model etc., Wordt in het artikel o.a. benoemd : dat EMD(R) de in het neurale netwerk opgeslagen traumatische informatie toegankelijk kan maken en tegelijkertijd een in de hardware verankerd natuurlijk verwerkingssysteem activeert, dat leidt tot integratie van ervaringen, vermindering van negatieve emoties en de opbouw van een adaptief cognitief kader. In dit model is EMDR dus een soort katalysator voor het herstel van een natuurlijk aanwezig informatieverwerkingssysteem.

Intentie en effect

Intentie heeft invloed op de groei van zaden

Dr. Gary Schwartz & Lynne Mctaggert

In dir artikel wordt duidelijk dat wanneer een groep mensen men intentie energie naar zaden stuurt de zaden sneller groeien. op de dagen dat de intentie werd gestuurd groeiden de planten significant sneller.

Intentie heeft invloed op water

Konstantin Korotkov & Lynne Mctaggert

Lynne Mc taggert: we hebben nu twee keer aangetoond dat het sturen van een intentie naar water het lichtsignaal van dat water veranderd. Wanneer men de intentie zend naar het water om te 'gloeien' verhoogt het lichtsignaal van dat water. Vergeleken met niet behandeld controle water. Dit suggereert dat we het vermogen hebben om de structuurvan water zelf te veranderen.

Meditatie reduceert criminaliteit met 23,3%

JOHN S. HAGELIN, MAXWELL V. RAINFORTH, DAVID W. ORME-JOHNSON, KENNETH L. CAVANAUGH, CHARLES N. ALEXANDER, SUSAN F. SHATKIN, JOHN L. DAVIES, ANNE O. HUGHES and EMANUEL ROSS

Hoe ons bewustzijn onze realiteit beinvloed laat dit onderzoek duidelijk zien! Een meditatieproject waaraan uiteindelijk 400 mensen deelnamen reduceerde aantoonbaar de criminaliteitscijfers met 23.3%. Aan dit onderzoek werkten veel onafhankelijke partijen mee waaronder de FBI.

Helpen zit in onze aard

Kleine kinderen geven automatisch

In dit artikel wordt beschreven dat kleine kinderen een ander belangeloos helpen! Zij gaven hun voedsel aan een ander ook wanneer zij daardoor zelf minder of later eten kregen. Altruïstisch gedrag houdt in dat anderen waardevolle voordelen worden geboden, terwijl dit persoonlijke kosten met zich meebrengt. Een typisch menselijke vorm van altruïstisch gedrag is het overhandigen van voedzaam voedsel aan behoeftige vreemden, zelfs als iemand dat voedsel verlangt. Het is kostbaar om deel te nemen aan altruïstische voedseloverdracht, in plaats van het voedsel te bewaren, omdat het de calorie-inname van de weldoener ten opzichte van de begunstigde vermindert. Volwassen mensen vertonen deze vorm van altruïstisch gedrag in tijden van oorlog en hongersnood, wanneer het geven van voedsel aan anderen het eigen voortbestaan ​​bedreigt. Onze nauwste levende verwanten van primaten, chimpansees (Pan troglodytes) en bonobo's (Pan paniscus), vertonen opmerkelijke beperkingen wat betreft de neiging om deel te nemen aan een dergelijke voedseloverdracht (met name chimpansees), hoewel ze veel sociaal-cognitieve overeenkomsten met mensen delen. Hier laten we zien dat in een non-verbale test menselijke baby's van 19 maanden herhaaldelijk en spontaan hoogwaardige, voedzame natuurlijke voeding aan een vreemde overdroegen (Experiment 1) en, nog kritischer, dit deden na een experimentele manipulatie die een voedingsvertraging oplegde (Experiment 1). Experiment 2), waardoor hun eigen motivatie om het voedsel te eten toenam. Sociale ervaringsvariabelen modereerden de uiting van dit altruïstische gedrag bij kinderen, wat duidt op maakbaarheid.

Helpende kinderen altruïstisch of niet

Margarita Svetlova & Sara R nicols, Celia A Brownel

In dit onderzoek wordt getracht in kaart te brengen hoe prosociaal gedrag van kinderen veranderd gedurende de kindertijd.

De mens beïnvloed apparaten

De mens beïnvloed  apparaat

BRENDA J. DUNNE, ROGER D. NELSON, and ROBERT G. JAHN

Mensen beinvloeden apparaten doordat zij de normaal vaststaande uitkomst van de PC kunnen veranderen. Hoewel dit onderzoek niet onomstotelijk uitwijst hoe of op welke manier de mens apparaten kan beinvloeden is er een significante afwijking te zien. Er zijn duidelijke aanwijzingen voor een significante abnormale scheiding van de gemiddelden van de algemene rechts- en links-beoogde experimentele verdelingen, gecorreleerd met de vooraf gestelde doelen van de menselijke operators.

De mens beinvloed apparaten op afstand

BRENDA J. DUNNE, and ROBERT G. JAHN

Mensen kunnen ook op afstand apparaten beinvloed, zo toont dit onderzoek aan. De uitvoerverdelingen van willekeurige binaire gebeurtenissen geproduceerd door een verscheidenheid aan micro-elektronische willekeurige en pseudo-willekeurige generatoren, evenals door een macroscopische willekeurige mechanische cascade, kleine maar repliceerbare en statistisch significante gemiddelde verschuivingen vertonen die gecorreleerd zijn met de vooraf verklaarde bedoelingen van de telefonisten, en bevatten cumulatieve prestatiepatronen die vergelijkbaar zijn met die van de overeenkomstige lokale experimenten. Effectgroottes van individuele operators worden normaal verdeeld, waarbij de meerderheid van de deelnemers draagt ​​bij aan het totale effect. Patronen van specifiek De telpopulaties zijn ook vergelijkbaar met die gevonden in de overeenkomstige lokale experimenten. De ongevoeligheid van de omvang en details van deze resultaten voor ingrijpen afstand en tijd voegen geloofwaardigheid toe aan een grote database van precognitieve experimenten voor waarneming op afstand, en suggereren dat deze twee vormen van anomalie ertoe kunnen leiden dat van vergelijkbare mechanismen van informatie-uitwisseling tussen het menselijk bewustzijn en willekeurige fysieke processen.

De mens beinvloed ook analoge apparaten

RD Nelson, GJ Bradish, RG Jahn & BJ Dunne

Mensen kunnen ook bewust effecten hebben op analoge systemen, zo wijst dit onderzoek uit. Hoewel op dit moment een analoog apparaat geen grotere verschillen aantoont dan een ander soort apparaat is de beinvloeding wederom statistisch aantoonbaar.

Omstandigheden waaronder de mens apparaat meer beïnvloed

R. D. NELSON, R. G. JAHN, B. J. DUNNE, Y. H. DOBYNS, AND G. J. BRADISH

In dit onderzoek worden situaties en hypothesen onderzocht welke de beinvloeding van apparaten vergroten. Het verkennende werk suggereert andere locaties waar abnormale effecten van groepsbewustzijn kunnen worden verwacht, en identificeert ook een aantal situaties die niet bevorderlijk lijken te zijn voor dergelijke reacties.

De mens Beïnvloed inteferentiepatroon apparaat

MICHAEL IBISON, STANLEY JEFFERS

Ook in dit onderzoek statistisch significante uitkomsten over de beinvloeding van de mens op het apparaat. .

Analyse van mens-apparaat onderzoeken

R. D. NELSON, R. G. JAHN, Y. H. DOBYNS, AND B. J. DUNNE

Ook in dit onderzoek bewezen invloed van mens op machine. Het levert na analyse sterk bewijs dat de anomalieën statistisch robuust zijn; ze zijn niet het gevolg van toevallige fluctuaties, maar zijn aantoonbaar gecorreleerd met definieerbare subjectieve factoren.

Mens/apparaat interactie study

R. JAHN, B. DUNNE, G. BRADISH, Y. DOBYNS, A. LETTIERI, AND R. NELSON, J. MISCHO, E. BOLLER, AND H. BÖSCH, D. VAITL, J. HOUTKOOPER, AND B. WALTER

Nog meer bewijs voor de invloed van de mens op machines. dit maal door een samenwerking van researchgroepen.

Een modulair model van manifestaties van geest/materie

ROBERT G. JAHN AND BRENDA J. DUNNE

Terwijl er voortdurend empirisch onderzoek wordt gedaan naar afwijkende geest/materie interacties blijven de realiteit van dergelijke verschijnselen opnieuw bevestigen zijn er tot nu toe niet in geslaagd levensvatbare theoretische modellen te stimuleren, of zelfs maar effectieve strategieën voor productievere experimenten voor te stellen. In tegenstelling tot de heersende veronderstelling doet heronderzoek van verschillende grote databanken van dit laboratorium twijfel rijzen of dergelijke effecten worden veroorzaakt door directe aandacht van de bewuste geest tot de waarneembare fysieke processen gericht. Integendeel, een Er wordt een alternatieve route aangegeven waarbij het onbewuste en immateriële fysieke mechanismen worden aangeroepen om abnormale verwerving van mentale informatie over, of abnormale mentale invloed op, anderszins ontoegankelijke informatie te bereiken. materiële processen. Implicaties voor effectievere experimenten zijn onder meer subtielere feedbackschema's die de onderwerping van bewuste intentie aan onbewuste mentale verwerking vergemakkelijken; fysieke doelsystemen die een rijkdom bieden van immateriële mogelijkheden; operators die ontvankelijk zijn voor dergelijke interacties; en een omgevingssfeer die de samengestelde strategie ondersteunt. Theoretische vereisten zijn onder meer een beter begrip van de informatiedialoog tussen bewuste en onbewuste aspecten van de geest; meer pragmatische formuleringen van de relaties tussen tastbare en immateriële fysieke processen; En het allerbelangrijkste: een overtuigende representatie van de samensmelting van mentale en materiële dimensies waardoor ze op hun diepste niveaus niet van elkaar te onderscheiden zijn.

Replicatie onderzoek mens/apparaat

Y. H. DOBYNS, B. J. DUNNE, R. G. JAHN, AND R. D. NELSON

Nog twee hypotheses onderzocht over de mens die aparaten beinvloed.

Waarnemen op afstand

Waarnemen op afstand

R. D. NELSON, R. G. JAHN, Y. H. DOBYNS, AND B. J. DUNNE

Een artikel over analyses van waarneming op afstand. ook wel remote viewing genoemd. —Dit artikel heeft vier doelen: 1) voor de eerste keer presenteren Hierbij worden alle resultaten van zo'n 25 jaar onderzoek op afstand gearchiveerd laboratorium; 2) om alle ontwikkelde analytische scoremethoden te beschrijven in de loop van dit programma om de hoeveelheid afwijkende informatie te kwantificeren verworven in de experimenten; 3) om een ​​opmerkelijke anticorrelatie te vertonen tussen de objectieve specificiteit van deze methoden en de abnormale opbrengst van de experimenten; en 4) het fenomenologische en pragmatische bespreken gevolgen van deze complementariteit. De formele database omvat 653 experimentele onderzoeken uitgevoerd in verschillende onderzoeksfasen. De score methoden omvatten verschillende reeksen descriptorquery's waaraan kan worden geadresseerd zowel de fysieke doelen als de beschrijving ervan door de waarnemers, de reacties die de basis vormen voor numerieke evaluatie en statistische beoordeling van de mate van afwijkende informatie die is verkregen. Vierentwintig van dergelijke recepten hebben Er is gebruik gemaakt van zoekopdrachten op binair, ternair, quaternair en tienniveau distributieve formaten. Op deze manier behandeld levert de database een samengestelde z-score op tegen een kans van 5,418 ( p 5 3 3 102 8 , eenzijdig). Talrijke aanvullende analyses zijn het erover eens dat deze algemene resultaten dat niet zijn aanzienlijk beïnvloed door een van de geteste secundaire protocolparameters, of door variaties in de effectiviteit van de descriptoren, mogelijke vooroordelen over de reacties van deelnemers, doelafstand tot de waarnemer, of tijdsinterval tussen waarnemingsinspanningen en bezoek van agenten. In de loop van het programma is er echter wel sprake van een opvallende vermindering van de abnormale opbrengst die hiermee verband lijkt te houden met de groeiende aandacht van de deelnemers voor, en de afhankelijkheid van, de steeds gedetailleerdere descriptorformaten en met de bijbehorende vermindering van de inhoud van de begeleidende vrije-responstranscripties. De mogelijkheid dat er meer nadruk komt te liggen op objectieve kwantificering van de Het fenomeen kan op de een of andere manier de inherent subjectieve expressie ervan hebben belemmerd wordt onderzocht in verschillende contexten, variërend van hedendaagse signaalverwerking technologieën tot oude waarzeggerijtradities. Er is sprake van een intrinsieke complementariteit gesuggereerd tussen de analytische en intuïtieve aspecten van de waarneming op afstand proces dat, net als zijn meer bekende tegenhanger in de kwantumwetenschap, met zich meebrengt het is een onontkoombare onzekerheid die de mate waarin dergelijke afwijkingen beperkt zijn effecten kunnen tegelijkertijd worden geproduceerd en geëvalueerd.

Familieopstellingen

Systemisch perspectief onderzocht

Salome Scholtens  · Hedwig Boer  · Lisa Kiltz  · Joke Fleer

Een systemisch perspectief wordt als nuttig beschouwd bij het omgaan met complexe organisatorische uitdagingen, maar de praktische implementatie ervan kan een uitdaging zijn. Een potentieel effectieve methode dat de praktische toepassing van een systemisch perspectief vergemakkelijkt, kan het systemische perspectief zijn Constellatie methode. Deze methode is bedoeld om het bewustzijn van individuen over hun sociale leven te vergroten context en om hun stilzwijgende kennis met betrekking tot deze sociale context expliciet te maken. De afgelopen decennia hebben consultants, coaches en andere professionals wereldwijd dit overgenomen methode, verworven door zelfstudie. Tot nu toe heeft deze methode echter alleen ontvangen weinig aandacht van de wetenschappelijke gemeenschap en wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van de methode is beperkt. Er zijn momenteel bijna geen gegevens over professionals die de Systemische Opstellingsmethode binnen organisaties of over hoe en wanneer zij deze toepassen. Dit gebrek aan inzichten belemmert de wetenschappelijke evaluatie en kwaliteitsbewaking ervan. Wij hebben verzameld gegevens van 273 professionals die deze methode gebruiken. Onze resultaten bevestigden het bestaan ​​van een diverse en groeiende internationale gemeenschap. Respondenten meldden dat de primaire Het voordeel van het gebruik van deze methode is de waargenomen effectiviteit ervan. Ze vonden dat de methode kunnen profiteren van een sterkere wetenschappelijke basis. Onze resultaten werpen licht op een potentieel effectieve en haalbare methode voor het toepassen van een systemisch perspectief binnen organisaties en aanwijzingen geven voor toekomstig onderzoek.

Onderzoek naar de effectiviteit van familieopstellingen

Salome Scholtens  · Hedwig Boer  · Lisa Kiltz  · Joke Fleer

In dit onderzoek wordt effectiviteit aangetoond, al is verder onderzoek met betere kwaliteit bewijsmateriaal aanbevolen. Familie-/systemische opstellingentherapie is een groepsinterventie van korte duur die tot doel heeft cliënten te helpen hun conflicterende ervaringen binnen een sociaal systeem (bijvoorbeeld het gezin) beter te begrijpen en vervolgens te veranderen. Het doel van de huidige systematische review was om het empirische bewijsmateriaal over de verdraagbaarheid en effectiviteit van deze interventie bij het verbeteren van de geestelijke gezondheid te synthetiseren. Er werd gezocht naar kwantitatieve, prospectieve studies gepubliceerd in het Engels, Duits, Spaans, Frans, Nederlands of Hongaars tot april 2020. Van de 4.197 geïdentificeerde records werden er 67 beoordeeld op geschiktheid, waarbij 12 onderzoeken voldeden aan de inclusiecriteria (10 onafhankelijke steekproeven; in totaal 568 deelnemers). De uitkomstvariabelen waren divers, variërend van een positief zelfbeeld via psychopathologie tot de waargenomen kwaliteit van gezinsrelaties. Van de twaalf onderzoeken vertoonden er negen een statistisch significante verbetering na de interventie. De onderzoeken die geen significant behandelingsvoordeel aantoonden, waren van lagere methodologische kwaliteit. De meta-analyse van het willekeurige effect, uitgevoerd op vijf onderzoeken met betrekking tot algemene psychopathologie, gaf een matig effect aan (Hedges' g van 0,531, BI: 0,387-0,676). Auteurs van zeven onderzoeken onderzochten ook potentiële iatrogene effecten en vier onderzoeken rapporteerden bij een klein deel (5-8%) van de deelnemers kleine of matige negatieve effecten die mogelijk verband konden houden met de interventie. De tot nu toe verzamelde gegevens wijzen in de richting dat gezinsopstellingstherapie een effectieve interventie is met aanzienlijke voordelen voor de geestelijke gezondheid in de algemene bevolking; De kwantiteit en algehele kwaliteit van het bewijsmateriaal zijn echter laag.

Onderzoek naar de effectiviteit van familieopstellingen

Salome Scholtens*, Carla Petroll, Carlos Rivas, Joke Fleer, Barna Konkoly Thege

Dit artikel is gepubliceerd in het Journal Gruppe. Interactie. Organization.- presenteert een systematisch overzicht van het huidige empirische bewijs van de effectiviteit van de systemische opstellingenmethode bij toepassing in organisaties. Hoewel de systemische opstellingenmethode steeds vaker wordt gebruikt voor onder meer teamcoaching, organisatieontwikkeling en transformatieprocessen, is wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit en kwaliteit van deze methode nog schaars. Dit kan de bredere implementatie van een potentieel bruikbare aanpak belemmeren. In totaal zijn tot en met januari 2020 tien elektronische databases doorzocht. Er zijn meerdere talen, kwalitatieve en kwantitatieve ontwerpen en academische en grijze literatuur opgenomen. De zoektocht resulteerde in de identificatie van 79 potentieel relevante publicaties, waarvan er zeven prospectief waren en 13 retrospectieve effectiviteitsstudies in termen van organisatorische uitkomsten. Slechts twee van de zeven prospectieve onderzoeken gebruikten een gecontroleerd ontwerp. Deze review concludeert dat het empirische bewijsmateriaal over de systemische organisatieconstellatiemethode wijst in de richting van een potentieel effectieve interventie in de organisatorische context. Het is echter nog te vroeg om harde conclusies te trekken, aangezien het aantal onderzoeken klein was en de kwaliteit van de onderzoeken over het algemeen laag was. De huidige systematische review vat de literatuur samen over de systemische opstellingenmethode die in organisaties wordt toegepast. Het biedt coaches en adviseurs inzicht in de methode vanuit wetenschappelijk perspectief en beschrijft mogelijke werkingsmechanismen met betrekking tot de interventie. De resultaten van de review bieden een solide basis voor toekomstig onderzoek en geven aanwijzingen voor nieuwe onderzoeken om kwaliteitsverbetering te ondersteunen en ons te helpen de factoren die de effectiviteit beïnvloeden beter te begrijpen.

Interessante boeken

Telepathie mens/dier onderzocht

Rupert Sheldrake

Honden weten wanneer hun baas thuis komt
Kracht van intentie onderzocht

Lynne Mctaggert

Het intentie experiment
Over velden van bewustzijn

Lynne Mctaggert

Het veld
Contact leggen met mensen door de ruimte

Rupert Sheldrake

Het zevende zintuig
Neurowetenschappelijke visie op de kracht van de gedachte!

Tara Swart

De Bron
boek bomvol wetenschappelijke onderzoeken over genezing

Daniel Benor

Spiritual healing
Een boek over bewustzijn bij planten en de connectie met hun verzorgers

Rupert Sheldrake

The secret life of plants
Mind reach: Scientists look at psychic abilities. 

Russel Targ & Harold Putoff

Love Medicine and miracles: lessons Learned about self healing from a surgeons experience with exceptional patients

Bernie SIegel

Interessante links

Lijst met PSI wetenschappers

psi-encyclopedia

Een overzicht van wetenschappers

|

bottom of page