top of page
Naamloos-1.png

Flits App

Tessa heeft een app ontwikkelt om jou te helpen jouw doelen te manifesteren!

Knop

Flitsen met Tessa's app!

Flitsen is een mooie en eenvoudige manier om je energie te focussen op doelen die je wilt behalen! Flitsen nodigt je bovendien uit je energie te geven aan mensen in nood. Door tijdens het flitsen een helende intentie te hebben geef je energie en ontstaat er een spiegeleffect!  

 

Flitsen kun je doen met behulp van de Flits app. Je kunt de app gratis downloaden in de Play store!

Heb je een probleem of klacht en wil je graag energie ontvangen? Meld je dan aan als ontvanger!

Inspiratie!

Er is fors bewijs welke de genezende werking van handoplegging en energie aantoont. Dit bewijs wordt geleverd door gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken. In meerdere onderzoeken worden bijvoorbeeld muizen genezen van kanker door middel van energiebehandelingen! Handoplegging, energie sturen op afstand en ook genezen door middel van energieoverdracht op katoen en water zijn hierin getest en beproeft!

De kracht van verbinding: Wetenschappelijk onderzoek plus vele anekdotische ervaringen tonen aan dat je je beter voelt wanneer je onbaatzuchtig geeft. Dat je pijn beter aankunt wanneer je je verbonden voelt met andere mensen en dat je prettige gevoelens (meditatieve en extatische) ervaart wanneer je in verbinding met anderen energie geeft. Depressieve gevoelens verminderen en bovendien vergroot het 'samen werken' met energie, de werking ervan!

Download de app hier!

De wetenschap achter het flitsen

Flitsen is gratis en nodigt iedereen uit zijn manifestatiekracht te ontwikkelen en tegelijkertijd anderen te helpen! Zonder moeite!

Oh en er zijn geen advertenties! Daar doen we niet aan!

Gratis!

Stappen:

  • Je download de app

  • Vult jouw eigen wensen in

  • Start met flitsen

  • Tijdens het flitsen worden enkele doelen van de stichting getoond

  • Jij helpt jezelf en anderen

Positief!

Goed om te weten: Helpz toont alleen afbeeldingen van mensen met toestemming. 

Door te flitsen help je niet alleen jezelf, maar bijvoorbeeld ook iemand die energie kan gebruiken voor zijn genezing!

De doelen van Helpz worden alleen op een positieve manier getoond. 

Energie sturen door ruimte en tijd!

In de gratis Flits app wordt je uitgenodigd je aandacht te richten op mensen die jouw hulp of energie kunnen gebruiken bijvoorbeeld om te herstellen van een ongeval of ziekte. Je zet daarmee jouw biologische systeem in werking om hen te ondersteunen. Wanneer je intentie is om hen te helpen helen zal jouw systeem als vanzelf in actie komen.  Jouw systeem detecteert de nood van de persoon op de foto en dat activeert de hersengebieden die onder meer gebruikt worden bij het zenden van energie met een helende intentie.  Wanneer jij daarnaast ook bewust de intentie hebt om aan onze doelen met helende intentie  energie te zenden (zelfs wanneer je niet weet hoe) begint de energie als vanzelf ook richting deze mensen in nood te stromen.  Het mooie is dat niet alleen deze mensen daarmee positieve energie ontvangen waardoor zij sneller genezen, maar ook jij ervaart hier positieve effecten van! Lynne Mctaggert beschrijft in haar boek het intentie Experiment talloze voorbeelden waaruit blijkt dat deelnemers in haar intentiegroepen prachtig neveneffect vervaren. Zij noemt dit het "spiegeleffect", dat ook in de Law of Attraction wordt beschreven als "like attracting like". Alle deelnemers die tijdens de experimenten goede bedoelingen stuurden, meldden een positieve verandering in hun eigen persoonlijke leven. Mensen meldden dat ze niet alleen meer harmonie voelden, maar dat er ook positieve verschuivingen, verbetering van fysieke klachten en herstel van verbindingen in persoonlijke relaties plaatsvonden.

Oogbewegingen zijn helpend

Francine Shapiro ontdekte bij toeval tijdens een wandeling dat een nare herinnering plotseling minder naar werd terwijl ze spontaan met haar ogen heen en weer bewoog. Zij vermoedde een verband tussen oogbewegingen en het verwerken van negatieve herinneringen en ontwikkelde de EMD-procedure (de R, van reprocessing, kwam enkele jaren later). Dit inspireerde haar een theoretisch model te beschrijven om het werkingsmechanisme van dit fenomeen te verklaren: het Adaptive Information Processing (AIP) model. Zij claimde dat de nare herinnering door de oogbewegingen toegankelijk werd  en de oogbewegingen een natuurlijk verwerkingssysteem activeren, dat leidt tot integratie van ervaringen, vermindering van negatieve emoties en de opbouw van een een andere meer positieve manier van denken. In dit model is EMDR dus een soort katalysator voor het herstel van een natuurlijk aanwezig informatieverwerkingssysteem. Latere onderzoeken sluiten aan op dit oorspronkelijke model, hoewel de therapeutische interventietechniek uitgebreider en meer onderbouwd is met wetenschappelijk onderzoek waarbij men uitgaat van de werkgeheugentheorie.  De werking van de Flits app integreert horizontale oogbewegingen en is daarom ook een hulpmiddel om de stemming te verbeteren. Niet alleen wordt je uitgenodigd je aandacht te verleggen, de oogbewegingen stimuleren het informatie verwerkingsysteem zodat je wanneer je bijvoorbeeld met een 'ongelukkig gevoel' begint te Flitsen je stemming kan verbeteren!

foto website 3.png

Vrij geven!

We geven in vrijheid en laten het resultaat los.

Wanneer en wát u geneest ligt dat niet in onze handen. Wat er gebeurt weten we niet, alleen weten we dat wat we doen een positief effect kán hebben op uw gezondheid en welzijn.

Onze intentie is te helpen, door ter beschikking te stellen wat er is en wat mogelijk is. Door gebruik te maken van de kennis en inzichten die er op dit moment zijn.

|

bottom of page