top of page

We zijn verbonden!

In mijn blogs schrijf ik vaak over het toepassen van een spirituele mind-set. Daar bedoel ik mee hoe je je verbonden kan voelen met een groter geheel en hoe je kan proberen de beste versie van jezelf te zijn. Ik promoot ook altijd zelfontwikkeling en bewustwording. Omdat bewust zijn je toegang tot de ongeziene wereld kan ontsluiten en overtuigingen, levenservaringen en gedragingen je toegang kunnen blokkeren. Door enerzijds te werken aan jezelf maak je je eigen energie en die van je systeem schoner. Wanneer we ons bewust worden van onze spirituele essentie zien we dat we meer zijn dan ons fysieke zelf, onze persoonlijkheid, ons gevoel en onze gedachten. Veel meer zelfs! Wanneer je dit beseft betekent dat dat je kijk op de wereld transformeert. Je kunt niet klakkeloos iets negeren wat je voelt. Je kunt niet onaangenaam doen zonder dat je bewustzijn je aan je jasje trekt. Enerzijds wordt een bewust leven voor ons mensen iets minder leuk.

Zelfontwikkeling en bewustwording betekent het op je nemen van je verantwoordelijkheden, ook al heb je er soms geen zin in. Maar ook het tijd vrij maken voor spel en genieten. Aangezien je ook bewust geworden bent van het feit dat balans in je leven je spirituele essentie voedt en jou in contact brengt met de ongeziene wereld!

Sommige mensen denken dat spiritualiteit een soort onthechting is van het aardse. In mijn beleving is spiritualiteit juist het inbrengen van het geestelijke en spirituele weten in het aardse. Het manifesteren van boven ín beneden.

Het is juist onze taak om spirituele energie te integreren in ons fysieke lichaam opdat het sterk en vitaal wordt, zoals het bedoelt is. Des te meer liefde je bijvoorbeeld kunt ervaren voor alle delen van je persoonlijkheid des te meer je jouw spirituele bron energie in je lichaam laat komen!

Het is soms een beoefening om niet in het aardse leven te duiken en ons te voeden met snacks en ongezonde dingen, patronen en gedragingen. Van relatieverslaving tot honger naar suiker tot aan het kopen van leuke spulletjes… Het integreren van spirituele energie vergt bewustzijn en vaak ook inspanning. Maar dat is toch helemaal niet leuk? Zul je zeggen. Nee dat klopt, in eerste instantie is het opruimen van oude pijnlijke overtuigingen best ingewikkeld. Aangeleerd gedrag en oude pijn zijn elementen waar je de confrontatie mee aangaat. Je wordt je van hen bewust, doorleeft ze en laat ze gaan. Blokkades zijn slechts vastgelopen energie met informatie. We kunnen die energie verdragen en we kunnen die energie transformeren van een vastzittende blokkade in een stromend geheel. Van daaruit kunnen we weer een kanaal zijn voor onze spirituele energie. We werken aan onszelf in lijn met onze zielsmissie. Onze ziel wenste dat we bepaalde levenservaringen zouden opdoen en deze zouden transformeren met liefde!

Vaak zijn we gericht op het vervullen van onze leegtes met uiterlijke middelen. Zoals alcohol, chocolade, druktes, dwang, relaties, obsessies etc. Dit doen wij mede om die oude blokkades onderdrukt of weggestopt te houden. Want wat als we onze eenzaamheid, woede of pijn aan zouden kijken. Dat voelt beangstigend of onprettig. Soms zo onprettig dat we onszelf liever lekker druk en bezig houden. Niet wetend waarom. Want het lijkt zo zinvol en brengt ook nog eens eten op tafel!

Het helpt om deze verleidingen te weerstaan en zo in contact te komen met dat wat we onderdrukken. Wanneer we de onderdrukte delen ontmoeten, lossen blokkades op en kan onze bronenergie weer vrij stromen!

Wanneer we onze spirituele energie willen toestaan de leegte te vullen, dienen we deze afleidingen regelmatig te weerstaan. Het vergt een bijna bovenmenselijke inspanning om dit te doen. Het levert spanning, onrust of zelfs emotionele, mentale en fysieke spanningen op.

Het verdragen en beleven van deze ook spanningen kan voelen alsof je enorme druk in je lichaam ervaart. Deze druk wijst dan op het oplossen van een blokkade, het verbinden met een oud overlevingsmechanisme en het doorstromen van energie. Vergelijk het maar met een afgeknelde ledemaat waar het bloed even niet stroomde. Wanneer het bloed wel weer kan stromen voel je tintelingen en soms ook pijn. Zo werkt dit ok wanneer na lange tijd de energie weer kan stromen in een bepaald deel van jouw energielichaam.

Deze druk, spanning en hitte kun je zien als het integratieproces. Het kan wel 6-10 van dit soort spanningsmomenten duren voordat een blokkade is opgeruimd. EMDR kan dit proces versnellen.

Na de eerste succesvolle poging weet je dat je het kan en begin je al iets van kracht en opluchting te ervaren. Je bent steeds minder afhankelijk van externe dempende en afleidende middelen en kunt steeds beter bij het gevoel aanwezig zijn.

Tijdens dit verwerkingsproces komen alle gevoelens naar boven die je zo knap hebt weten te onderdrukken. Je gedachten helpen je vaak om de bijbehorende verloren delen te detecteren. Dit mentale proces is soms een innerlijke strijd waarbij je vanuit je overleving allerlei etiketten op jezelf plakt. Deze etiketten geven je vervolgens zo’n rotgevoel dat je bijna weer je oude gewoonte oppakt. Als je jezelf lui noemt wil je snel weer hard gaan werken en als je jezelf een slons noemt ga je automatisch al weer stofzuigen! Nu niet! Innerlijk kun je soms te keer gaan om je zelf aan te sporen je oude overlevingsmechanisme weer in werking te zetten. Maar als je je daarvan bewust wordt ga je steeds beter zien hoe het slechts een oud mechanisme is dat jou aanspoort weer in je oude patronen te stappen!

Je zegt dan tegen jezelf dat je stom dom of niet goed genoeg bent. Of je vind jezelf lui, vervelend of saai, niet sociaal en egoïstisch. Alle eigenschappen die je onderdrukt komen aan bod. Alles wat jij hoeft te doen is ze vriendelijk aan te kijken en met open armen te verwelkomen!

Wanneer je een behoefte aan bovengenoemde verleidingen weerstaat, kan dit dus op alle niveaus spanningen losmaken. Zit hierdoor heen en erken de enorme kracht die in je wordt los gemaakt! Het is gewoonweg energie die weer gaat stromen!  Wanneer je bloed weer gaat stromen door een afgeknelde ledemaat en het doet je pijn, zeg je ook niet; ‘haal hem er maar af dit doet zeer!’ Nee, je verdraagt het en wrijft erover tot het over gaat! Dit is ook zo met fysieke, mentale en emotionele spanningen. Erken het , blijf aanwezig in het moment en laat het er zijn. Blokkades lossen dan op en je energie stroomt weer!

Je hoeft niet van je ‘schaduwdelen’ af. Niets hoeft te worden ‘vermoord’. Alle delen in jou dienen te worden verenigd. Als een moeder die haar kinderen omarmd. Alle delen horen daarbij, ook de irritante! 😊 Want alle delen zijn licht en bestaan uit bronenergie. Zelfs de delen die jij beschouwt als schaduwdelen. Zelfs de delen waarvan je hebt geleerd dat zij niet goed zijn.

Jij bestaat uit lichtenergie. Wanneer de afwijzing ophoudt start de integratie. En vanuit integratie worden we heel!

Wanneer we onze pijnlijke stukken hebben aangekeken ontstaat er ruimte voor onze spirituele essentie om meer en dieper in ons lichaam te dalen. We voelen meer tevredenheid, rust, liefde en verdraagzaamheid. Ook plezier, spontaniteit en incasseringsvermogen. Vanuit de spirituele essentie leven brengt je ook veel geluksmomenten!

Een bewust leven leven maakt niet in eens dat poep niet meer stinkt of spruitjes lekker smaken, wel betekent het dat je het leven leeft wat past bij jouw zielsmissie, dat geeft rust, voldoening en passie!

Commentaires


|

bottom of page