top of page

Wat kun je doen na, tijdens of voor orgaandonatie?

Je kunt werken op het niveau van de ziel. In deze blog voert het te ver om alle details hieromtrent te bespreken echter hieronder alvast een kleine toelichting!

Je kunt in contact gaan met de ziel bijvoorbeeld middels een trance of middels een opstelling waardoor je in het veld van de ziel kunt werken.

Wanneer de orgaandonatie nog niet heeft plaatsgevonden (in geval van een levende donor die -vrijwillig- een nier of een deel van zijn lever afstaan aan een ontvanger (bijvoorbeeld een familielid)), kun je contact maken met het nog te oogsten orgaan en hierbij aangeven wat er te gebeuren staat en wat dit betekent in het veld van de ontvanger en de donor.

Hierbij kun je interventies plegen om de overgang soepeler te laten verlopen. Er is dan tijd voor loslaten en inzicht. Wellicht heeft het orgaan voordat het wordt verwijderd en wordt overgedragen aan de ontvanger, nog een belangrijke boodschap voor het totale zielsbewustzijn van de donor.

Uiteindelijk kan er verbinding worden gemaakt met de intentie achter de donatie, wat vaak ook verlossend is voor het betrokken totale zielsbewustzijn. Het werk wat je met de donor kan doen in het geval van een orgaandonatie is ook mogelijk als de orgaandonatie al heeft plaatsgevonden en de donor is overleden.

Voor de ontvanger is het belangrijk te achterhalen wat de oorzaak is van het falen van het orgaan. Deze oorzaak kan gelegen liggen in parallelle levens, onverwerkte pijn, trauma’s etc. Het is belangrijk hierop te werken zodat het orgaan zijn boodschap (en eventuele herinneringen) kan doorgeven aan de ontvanger alvorens verwijderd te worden. Wanneer de boodschap en bijbehorende energie is ‘doorleefd’ ontstaat er een schoner veld. En een schoner veld -zo kun je je vast voorstellen-, geeft een betere hechting voor het donor orgaan.

Het zou daarbij ook fijn zijn wanneer een donor niet alleen medisch wordt gematcht maar ook energetisch. De manier van leven, de trillingsfrequentie van de ziel en daarbij het lichaam, hebben ook grote invloed op hoe het orgaan ontvangen wordt.

Zo is er bij de ontvanger dus ook werk te doen. Zowel met betrekking tot het falende orgaan als in het doorleven van de daaraan verbonden energie en (vorige)levenservaringen. En daarbij het nodige schoningswerk.

Bovenstaande wil niet zeggen dat ik voor of tegen orgaandonatie ben. Ik ben alleen voorstander van complementariteit. Medisch, bewustzijns- en energetische perspectieven tezamen. Zodat wat er ook besloten wordt, op een goede wijze uitwerkt -op alle niveaus- voor alle betrokkenen!

Wil je meer weten over het werk (trancewerk of opstellingenwerk) wat zinvol is bij orgaandonaties neem dan contact met me op, (dit kan ook per mail op info(apenstaartje)tesssa.nl. ) Of lees twee eerdere blogs over dit onderwerp: orgaandonatie of de ziel.

Comments


|

bottom of page