top of page

Mooie opstellingen!

Familiesystemen dragen vaak leed welke jou kan beïnvloeden zonder dat je het weet. Wanneer je een opstelling doet worden deze invloeden duidelijker en kun je ze erkennen waardoor er weer beweging komt in de energie!

Wanneer ik een opstelling doe voel ik mij te midden van golven van energie en ik kijk waarheen de energie me draagt. Ik voel, ervaar, stuur bij en kijk wat er gebeurt.

Onlangs was er een opstelling waarbij iemand liefdeloosheid opstelde. Ze had geen liefde gekend in haar jeugd en noemde ook dat een van haar kinderen het contact met haar had verbroken.

Tijdens het opstellen wordt ik een bepaalde richting opgetrokken en ik volg geheel intuïtief het veld.

Het beeld in deze opstelling werd me steeds duidelijker en op een gegeven moment stond er voor ons een indrukwekkende lijn van vrouwen. Zes generaties vrouwen. En wat bleek dat zij allen een of meerdere kinderen hadden verloren vlak voor of na de geboorte. Dit vreselijke verlies belastte alle vrouwen die hierdoor onvoldoende beschikbaar konden zijn voor hun andere kinderen. Alle moeders kenden het verlies, alle moeders kenden ook de pijn van het onverbonden kind- en moederschap. Ze waren zowel moeder als kind en konden niet geven wat zij zelf hadden ontbeerd.

Deze pijn werd zichtbaar.

Toen alle vrouwen tegelijkertijd zeiden: ‘We kennen het en daardoor konden we het niet.’ Voelde ik de energie gaan stromen. Kippenvel op ieders armen. Alle aanwezigen waren betrokken en je voelde hoe het systeem in beweging kwam. Hoe alle moeders gezien werden en hun kinderen begonnen te zien. De voorouder waar deze pijn bij was begonnen fungeerde tegelijkertijd als krachtbron.

Mijn cliënte sloot deze rij: ‘Ik hoor bij jullie, ik heb geen contact met mijn kind’ en ze toonde diep verdriet.. Toen tranen gestroomd hadden: ‘Bij mij stopt het, want ook al heb ik geen contact. Mijn kind leeft! Zij leeft’

Het diepe onderstroom werk, grijpt mij aan en tegelijkertijd ben ik intens dankbaar dat ik dit mag en kan doen.. Het schoont en heeft effect…

Wanneer je een opstelling start kun je vooraf niet bedenken waardoor het probleem of het symptoom die de opsteller wil opstellen wordt veroorzaakt. In deze opstelling kwam naar voren dat de pijn ver in het familiesysteem was begonnen. De opsteller droeg deze grote pijn en hierdoor werd haar leven onbewust beïnvloed. Hoe hard zij ook aan zichzelf werkte en hoe goed zij zelf ook in het leven probeerde te staan. Het oplossen van deze verstoring in het familieveld was noodzakelijk om vervolgstappen te kunnen maken!

Ik adviseer een ieder een opstelling van harte aan. Niet zozeer omdat ik iets wil verkopen. Maar gewoon omdat het de onderstroom energie toont, in dat wat je kan belemmeren zonder dat je het weet!.

Comments


|

bottom of page