top of page

Meer informatie

Toelichting op coaching en begeleiding

Hieronder kunt u meer informatie lezen over de werkwijze van Tessa in therapie en coachingssessies.

Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen besproken:

 1. Algemeen

 2. Coaching

 3. Sentirologie

 4. Traumaverwerking

 5. EMDR

 6. Hypnotherapie

 7. Relatietherapie

Algemeen

In gesprek met Tessa. Soms is wat nodig is:

 1. begeleiding,

 2. een klankbord

 3. bespiegeling

 4. zakelijk sparren

 5. een inzicht gevend gesprek,

 6. Een niet reguliere- vorm van EMDR ten behoeve van traumaverwerking,

 7. of iets van dit alles gecombineerd.

Altijd in afstemming met datgene wat nodig is en stroomt.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die u bij mij kunnen brengen zijn:

 1. gevoel van disbalans

 2. zoeken naar richting in werk of privé leven

 3. het ervaren van heftige emoties

 4. negatieve gedachten

 5. negatieve gedragingen, zoals snel geïrriteerd zijn tegen anderen, snel(ler) uitvallen tegen anderen,

 6. lusteloosheid, futloosheid

 7. lichamelijke klachten

 8. trauma’s

 9. hulp bij conflicten

 10. leren omgaan met paranormaliteit, hoogsensitiviteit

 11. leren jezelf te aarden, af te sluiten, te beschermen

 12. omgaan met energie

 13. angsten

 14. en nog vele andere zaken

Ik voel vaak de kern van de problematiek aan bij de cliënt en krijg en geef inzichten of richting (door). De cliënten zelf hebben toegang tot alle kracht, inzicht en wijsheid die nodig is hun eigen weg te bewandelen. In een sessie wordt een beroep gedaan op zowel het onderbewustzijn als het bewustzijn van mensen, om deze kracht naar boven te halen en aan te spreken, waardoor groei en heling ontstaat.

Coaching

Ben je op zoek naar een ondersteunend gesprek, (zakelijk) klankbord of een confronterende spiegel?

Herken je je in een van de volgende situaties?

De balans is verstoord. De balans tussen werk en privé, of de afstemming ontbreekt tussen wat je graag zou willen doen en wat je doet. Of het evenwicht ontbreekt tussen wat je allemaal móet doen en je energie en draagkracht.

Het kan zijn dat bepaalde patronen in je leven spelen. Je hebt het gevoel dat je op je hoede moet zijn, steeds wordt bedrogen door andere mensen. Je belandt steeds in relaties met mensen die vooral aan zichzelf denken. Die koel en afstandelijk reageren, je niet begrijpen of zelfs misbruiken?

 1. Je bent bang dat andere mensen zullen zien dat je in werkelijkheid iets niet kan. Bang dat ze zullen zien wie je werkelijk bent. Ben je bang dat mensen je zullen afwijzen?

 2. Of je denkt vrijwel alleen aan anderen. Ten koste van je eigen wensen en verlangens.

 3. Of raak je in onrustig of zelfs in paniek wanneer iemand om wie je geeft weggaat of dreigt weg te gaan?

 4. Ben je bang dat er iets ergs zal gebeuren? Voel je jezelf minder dan anderen? Voel je jezelf ongelukkig? Hoe succesvol je ook bent en voorspoedig het je ook vergaat?

 5. Kun je je nauwelijks ontspannen en laat je leuke dingen aan je voorbij gaan?

 6. Heb je het idee dat je altijd je best moet doen?

Dan is coaching wellicht iets voor u.

Ieder mens ervaart namelijk in zijn leven momenten waarop het niet loopt zoals men graag zou willen. Enkele voorbeelden:

Werksituaties:

 1. Gebrek aan energie en enthousiasme

 2. Je steeds tegen dezelfde soort onprettige situaties aan loopt

 3. Moeite met autoriteit en of hiërarchie

 4. De inspanning die je verricht staat niet in verhouding tot het resultaat

 5. Moeite met veranderingen op het werk

 6. Burn out

 7. Moeilijk kunnen concentreren

Privé situaties:

 1. Zich steeds herhalende (negatieve of destructieve) patronen in relaties

 2. Depressie of aanhoudende / steeds terugkerende somberheid

 3. Laag energieniveau

 4. Over vermoeidheid

 5. Geen nee kunnen zeggen

In mijn werkwijze maak ik gebruik van elementen uit de volgende methoden en technieken: EMDR, Hypnose, Relatietherapie, Coaching, Cognitieve training, EFT, Energetische therapie, Haptonomie

Traumaverwerking

Trauma’s zijn als blokkades die iemands energie blokkeren. Mensen bestaan uit meerdere energielagen en iedere laag beïnvloed elkaar. We bestaan onder andere uit fysieke energie, emotionele energie, mentale en spirituele energie. Op al deze energielagen kunnen beschadigingen voorkomen. Traumaverwerking zie ik als een proces waarbij ik onderdelen van reguliere technieken zoals EMDR, in een aangepaste vorm toepas in combinatie met mijn inzichten. Een blokkade kun je verminderen of verwijderen en de ruimte die er ontstaat zorgt voor het verdwijnen van emotionele pijn, het stimuleert groei en geeft nieuwe invalshoeken.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een zeer effectieve therapievorm voor vele klachten. ‘Onder hypnose’ leert u volledig bewust hoe u de kracht van uw onderbewustzijn kunt inzetten om uw problemen te overwinnen.

Onder hypnose gaan is een proces waarin u steeds dieper ontspant, waardoor u in een trance geraakt. Vanuit deze trance kunt u op een gewenst niveau aan de slag gaan met uw problemen. Doordat u ontspannen raakt en uw ratio toestemming geeft om uw vraagstukken vanuit een andere staat van bewustzijn te ervaren boort u ‘vergeten’ herinneringen aan en bent u in staat om op een diep niveau wijzigingen aan te brengen in ‘vastzittende’ overtuigingen en inprentingen.

Door het toepassen van diverse technieken kunnen levenservaringen worden verwerkt, patronen worden doorbroken en zelfs verslavingen worden gestopt.

Relatietherapie

Ook relaties hebben onderhoud nodig! Loopt het samen niet zoals je wilt? Coaching of therapie kan helpen om patronen te doorbreken…

Een relatie is een belangrijk uitgangspunt in ons leven. We gaan in ons leven met vele mensen een relatie aan. Een relatie met een partner, met vrienden, collega’s, met onze kinderen etc..

Relaties kunnen heerlijk zijn, steun en liefde geven, verwarmend zijn. Het is vaak onze grootste wens om geliefd te zijn. Dat er iemand is, die er voor je is als je hem of haar nodig hebt. Iemand die ‘blijft’ als het spannend wordt. Zowel fysiek als emotioneel aanwezig is. Helaas zien we maar al te vaak dat relaties ook moeilijk zijn of om allerlei redenen moeilijk gaan verlopen. En wat doen we dan? We doen elkaar vaak onbewust pijn omdat we iets missen in onze relatie, iets wat we liever dan alles wensen te krijgen. Onder meer die onverdeelde aandacht en betrokkenheid, de steun, liefde en aanwezigheid van de ander.

Ik heb me gespecialiseerd in relatietherapie, een vak apart! Mijn wens is om (partner-)relaties te helpen het verhaal achter hun moeilijkheden te zien, voelen en ervaren!

Aanmeldingsredenen voor relatiecoaching en –therapie

De hier onder genoemde relatieproblemen en vragen, worden in het begin vaak genoemd:

 1. We vitten op elkaar en maken veel ruzie!

 2. Zij: Hij begrijpt me niet! Hij: Zij geeft alleen maar commentaar, ik doe nooit iets goed!-  

 3. Zij: Ik heb het gevoel dat zijn leven maar doorloopt! Ik moet alles alleen doen!

 4. Hij: Het is best redelijk zoals het is, ik begrijp niet wat ze eraan vind mankeren!

 5. Het is saai en kabbelend geworden.

 6. Het is gewoon druk en momenten om te praten hebben we niet!

 7. Het was eerst zo anders, nu ziet hij/zij me niet meer staan

 8. Hij / zij is er niet voor mij, ik weet niet wat er in hem omgaat, ik voel me zo eenzaam in deze relatie,

 9. Ik kan niet met hem / haar praten.

 10. Hij/zij is vreemd gegaan, hoe kan ik hier ooit overheen komen!?

 11. Ik doe het nooit goed volgens haar, wat ik ook probeer.

 12. Ik wil graag maar weet niet hoe en wat ze van me wil

 13. Dreigende echtscheiding en niet weten of je verder wilt gaan met de relatie

 14. Op een goede manier uit elkaar willen gaan

 15. Zij/ Hij heeft geen zin meer in seks.

 16. Erectieproblemen met of zonder lichamelijke oorzaak

 17. Hij / zij  is zo anders dan ik; we zijn uit elkaar gegroeid

 18. Een van beide partners heeft een chronische ziekte gekregen, waardoor er veel veranderd is in de relatie……………en hoe verwerk je dat met elkaar, zodat er meer verbinding ontstaat in plaats van  minder?

 19. We weten eigenlijk niet goed of we wel verder met elkaar willen

 20. Er zijn traumatische voorvallen (geweest) in de relatie bv: ontrouw van een van de partners; de ene partner was “afwezig” op een belangrijk moment van de ander; ernstige ziekte bij 1 van de partners; ontdekking van een verslaving (porno-, eet-, gok-, verslaving).

Comments


|

bottom of page