top of page

Waarom??

‘Waar dient dit voor? Waarom is mij dit overkomen? Waarom heb ik mij zo laten behandelen? Waarom kan hij dit zomaar doen?’

Nancy riep dit vertwijfeld uit op mijn bank in mijn praktijk. Ik luisterde naar haar ‘waarom vragen’ en volgde haar in haar denkwereld.

Nancy was slecht behandeld door haar ex en werd vervolgens door hem doodgezwegen alsof zíj iets verkeerd had gedaan… Ze was intens verdrietig door dit verbroken contact en bleef in haar hoofd nadenken over het ‘waarom’.

Ook Simon kwam bij mij met zijn ‘waarom vraag’: ‘Hoe kan ik nu van de een op andere dag worden ontslagen. Vorig jaar had ik nog een uitstekende beoordeling!’

En Jacky zag het ook allemaal even niet meer zitten. Zij vroeg zich af: ‘waarom lukt het niet mijn eigen zaak van de grond te krijgen? Wat doe ik toch fout?’

Hoe deze mensen ook hun best doen, ze komen er met hun denken niet en zelfs wanneer er een antwoord komt, is dat vaak onvoldoende. Ze blijven zoeken…

Hoe werkt dat nou?

‘Waarom vragen’ zijn vaak pogingen om iets te snappen wat niet te snappen valt. Afleidingen van onze geest om onze machteloosheid te omzeilen en zo grip te krijgen op zaken die boven onze macht gaan.

Het kunnen voelen, ervaren en laten zijn van de machteloosheid eronder is dan de kunst. Het gaat erom dat die gevoelens ervaren worden en niet wegberedeneerd of verklaard.

Het ís pijnlijk, het ís machteloos, het ís klote… dát is waar het om gaat.

Het willen snappen van iets is als wat ik de ‘snaptrap’ noem, je blijft dan hangen in de valkuil van het ‘willen begrijpen’. In de hoop dat het je dan niet meer zal overkomen, in de hoop dat je de situatie nog kunt veranderen. Als ik weet waarom ik werd ontslagen, hij weg ging, ze me in de steek liet, hij me sloeg, ik haar verkeerd behandelde, dán kan ik …. doen waardoor de situatie veranderen zal of het me nooit meer zal overkomen. En dat is een illusie! Het willen verbeteren van de situatie, is zeker zinvol en leerzaam.

Alleen soms hoeft iets niet begrepen of veranderd te worden, het wil dan slechts worden gevoeld of ervaren. Het is er en het wil zichtbaar zijn. Soms zijn er geen behulpzame antwoorden. Het doorleven van het bijbehorende machteloze gevoel dát lucht en lost op. Situaties veranderen dan vaak vanzelf! Dat is èn leerzaam, lucht op èn lost op!

Juist het nadenken over waarom en al je pogingen om het tij te keren zijn pogingen te veranderen wat nu is. Mede dat zorgt ervoor dat je erin blijft en dat het zeer blijft doen. Of het zorgt ervoor dat je ogenschijnlijk grip krijgt op situaties waardoor je denkt toch controle en grip te hebben op anderen, een relatie, een situatie, een ziekte etc. Dit is de illusie van het denken waarin je je dan bevind! Je reactie, je veranderbehoefte, je pogingen om dingen te begrijpen houden je in de situatie die je wilt veranderen.

Sommige dingen willen slechts worden ervaren. Emoties lossen dan op en je hoofd wordt helder. De vraag is niet zo zeer waarom. De vraag is wat voel ik nu? Hoe kan ik het er laten zijn, hoe kan ik voor mijzelf zorgen in dit gevoel. En je zult zien dat er dan van alles in beweging komt!

Comments


|

bottom of page