top of page

Waarheid en werkelijkheid

Ik weet het niet. Er zijn veel dingen die ik niet weet. Wat ik denk te weten en wat ik niet weet, heb ik voor mijzelf eens op een rij gezet en ik kwam erachter dat ik eigenlijk echt heel weinig weet en dat er best wat van mijn en ook onze energie besteedt wordt aan het onderzoeken van waarheden. Hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Wie heeft alle informatie? Wat kan ik met de informatie die ik heb?

Als kind leerde ik van mijn ouders dat ik zelf moest denken. Dat ik niet alles klakkeloos aan moest nemen.  Een manier daarin was om mij te informeren, verschillende meningen, theorieën en waarheden te onderzoeken, allerlei bronnen van kennis te raadplegen en hieruit mijn waarheid te destilleren.

Dit alles met als doel een eigen mening te vormen gebaseerd op argumenten plus een bepaalde sociale inslag. Daarbij ook te kiezen voor de lichte meest liefdevolle weg.

Ik heb mij dus verdiept in het nieuws en andere kennisbronnen. Boeken. Geleerden. Kranten. Spirituele wijsgeren en meer. Ik kwam erachter dat ons nieuws en sociale media gecensureerd worden en dat we eenzijdig worden gevoed met informatie. Dus ik moest op zoek naar andere bronnen. Vervolgens is er zoveel te vinden aan feiten, waarheden en misinformatie dat het goed zoeken was. Met mijn onderbuik gevoel en nuchterheid als kompas heb ik mij toch op dit pad gewaagd.

Bijzonder was de weg die ik volgde… Ik ontdekte dat ieder mens zijn eigen verhaal maakt en zijn eigen waarheid heeft. Wanneer een waarheid resoneert dan verzamelen zich meerdere mensen die zich allen verbonden voelen met deze waarheid.

Ik hoor mijzelf en andere mensen zeggen ‘dat iets resoneert’. Daarmee geef je aan dat je iets herkent in deze waarheid. Het resoneert mee op jouw trilling, jouw ontwikkelings- inzichts- of werkelijkheidsniveau.

In veel van de informatie die nu circuleert voel ik iets resoneren alleen veelal kan ik het niet vertalen naar de praktijk. Mijn vraag is dan: hoe kan ik de waarheid achterhalen hierin. Wat is voor mij waarheid, hoe voelt het?

Mensen vragen mij wel eens over die vele waarheden. Wat is waar. Wat zie jij?

In sommige waarheden voel of ervaar ik niets. Dat wil niet zeggen dat ze niet waar zijn, echter in mij resoneert het niet mee.

Ook zoek ik een vertaling naar onze fysieke werkelijkheid. Sommige waarheden zijn alleen waar op etherisch niet-stoffelijk niveau. En dat is lastig uit te leggen. Energie heeft altijd invloed maar bepaalde trillingen kunnen wij mensen niet in onze fysieke werkelijkheid waarnemen, wel voelen.

Vergelijk het met een overleden persoon die veel mensen wel kunnen voelen als kou, een rilling of een gevoel. Maar niet kunnen zien.

Zo kan een ontwikkeling, het ontstaan of verdwijnen van een energetische blokkade voelbaar zijn maar (nog niet) niet fysiek aantoonbaar.

Wanneer ik een ondernemer voorspel dat een bepaalde locatie veel omzet zal gaan leveren kan ik dat op dat moment niet aantonen, maar toont de fysieke werkelijkheid uiteindelijk ook die feiten.

Wanneer ik iemand vertel over een overgenomen gevoel van bijvoorbeeld een moeder of voorouder kan ik dat fysiek niet aantonen maar het kan wel voelbaar zijn voor die persoon, en uiteindelijk kan het positieve gevolgen hebben wanneer we deze blokkade oplossen.

Een hoger bewustzijn, overledenen, communicatie met energievelden, waarnemen op afstand, krachtvelden zoals die van de zon en de maan. Deels aantoonbaar maar deels zijn de invloeden en gevolgen niet goed aan te tonen in onze fysieke wereld. Er is veel wat we niet weten. We staan zoveel meer onder onzichtbare invloeden dan we denken. En dan maken we hier ook nog allemaal onze eigen waarheden van.

Wanneer ik dat overdenk vermoed ik ook dat dat de bedoeling is. Dat we allen onze eigen werkelijkheid leven, met mensen die hierbij passen. Om zo onze eigen levenservaring op te doen. Onze eigen persoonlijke levenslessen te voltooien. Zodat we ons ontwikkelen en leren de beste versie van onszelf te worden!

Comments


|

bottom of page