top of page

Tweelingzielen

Titia stelde de volgende vraag: Je komt iemand tegen en voelt rechtstreeks een intense energie naar je hart gaan. Rechtstreeks oogcontact en BAM. Alles voelt zo vertrouwd, maar je kent elkaar niet. Jaren geleden is dit gebeurd, er is een vriendschap ontstaan, een bijzondere vriendschap. Nooit bij iemand anders zo gevoeld. Denk dat wij tweelingzielen zijn maar hebben allebei iemand anders ondertussen. Het leven heeft dus iets anders met ons voor. Mijn vraag is waarom? Het voelde bij hem compleet. Ondanks dat ik nu ook wel goed heb bij mijn partner.

Antwoord:

Je hoort vaak mensen praten over tweelingzielen. mensen die hun tweelingziel hebben ontmoet beschrijven vaak hun bijzondere ontmoetingen, het diepe contact en elkaar kunnen aanvoelen door ruimte en tijd!

Alsof dat nog niet genoeg is geven mensen die hun tweelingziel hebben ontmoet ook nog eens aan dat zij een ‘gevoel van compleet zijn’ ervaren. Ze hebben het gevoel alles kunnen delen en op meerdere niveaus verbinding te hebben met hun tweelingziel!

Helaas zijn er ook negatieve aspecten die je hierin kunt tegenkomen, bijvoorbeeld: moeilijke gesprekken, lastige/heftige situaties plus aantrekken en afstoten.

Kortom een tweelingziel kan je in vervoering brengen maar je ook diepe pijn laten ervaren! Tweelingzielen ontmoeten elkaar soms als potentiële partners. Er wordt vaak geprobeerd samen een relatie of affaire aan te gaan.

Zijn tweelingzielen voor elkaar bestemd? Moeten ze samenzijn? Wat is eigenlijk een tweelingziel en hoe ga je ermee om?

Ik vind het lastige vragen. Juist omdat ik ook erg nuchter ben en zie hoe beperkt we in onze menselijke gedaante zijn in het zien van het grotere geheel. We kunnen vaak slechts gissen of interpreteren wat de echte achterliggende redenen zijn voor een dergelijke ontmoeting.

Ik zou de vraag daarom willen beantwoorden vanuit twee perspectieven. Vanuit het aardse perspectief, dus kijken vanuit het hier en nu en de persoonlijkheid en het spirituele perspectief.

Vanuit het ‘aardse’ perspectief:

In ons leven maken we veel mee. Vanaf het moment dat je wordt geboren tot aan je dood ervaar je levenskwesties. Deze levenservaringen vormen je, vormen je karakter en de perspectieven van waaruit je je leven beleeft.

Het gezin waarin je opgroeit, je jeugd heeft veel invloed op je. Ik zeg wel eens gekscherend dat we een soort ‘supercomputer’ zijn die -wanneer we klein zijn, geprogrammeerd wordt.

Een van de programmeringen is de programmering van onze ‘liefdes-chip’. Deze liefdes-chip is erg belangrijk. We leren namelijk van onze omgeving wat liefde is. Hebben onze ouders bijvoorbeeld veel ruzie in onze jonge jaren, leren we dat ruzie en pijn onderdeel kunnen zijn van liefde. Is er nooit ruzie, maar wel een relatie zonder warmte leren we dat afstand bij de liefde kan horen. Is er liefde en warmte en geen of nauwelijks afwijzing en pijn, dan is onze liefdes-chip soortgelijk geprogrammeerd en zul je sneller relaties aangaan die in balans zijn in het geven en ontvangen van liefde.

Afhankelijk van de liefde die we ontvangen en mogen geven ontstaat de programmering van onze liefdeschip.

Heel af en toe komen we iemand tegen die als een perfect puzzelstukje bij onze liefde-chip past. Die samen met ons precies datgene kan herhalen wat we hebben meegemaakt in onze jeugd. Dezelfde dynamiek, dezelfde beweging op emotioneel en hechtingsgebied.

Vaak ontstaat er dan een enorme aantrekkingskracht. Je wordt van je sokken geslagen of je voelt je diep vertrouwd. Het is alsof je er geen weerstand tegen kan bieden en het groter is dan jijzelf.

Om te zien hoe deze puzzelstukjes in elkaar passen helpt het wanneer je jezelf afvraagt: ‘Het voelt als thuiskomen bij deze persoon, en hoe was het dan eigenlijk thuis?’

Is deze vraag positief te beantwoorden bestaat er de kans dat je samen met deze persoon een relatie kunt starten en houden. Wanneer het thuis niet helemaal leuk was of gewoon helemaal niet leuk, is het belangrijk te zien dat het samenzijn met deze persoon ook tot moeilijkheden kan leiden. Moeilijkheden die wellicht wel, maar wellicht ook niet oplosbaar zijn.

Dit is natuurlijk niet zomaar te generaliseren. Ieder mens is namelijk uniek en dus ook ieder puzzelstukje is uniek.

Echter niet altijd horen twee puzzelstukjes bij elkaar. Ook al geven ze dat diepere gevoel op zielniveau, de persoonlijkheden kunnen ook ‘gewoonweg’ niet goed bij elkaar passen in dit leven.

Wel is mij duidelijk dat dergelijke ontmoetingen vaak grote groeikansen zijn. Je kunt enorm veel over jezelf en over elkaar leren wanneer je dit mee mag maken.

Je kunt precies leren wat je fantastisch vind maar ook waar je pijnpunten liggen.

Ik zie mensen op je pad -die voelen als een tweelingziel, vaak als aardse engelen of boodschappers op je pad. Ze geven je aanwijzingen: wat kan er nog geheeld worden in jouzelf? Wat mis je in je (huidige) relatie? Hoe kan je de ontbrekende zaken in jouw leven brengen?

Vanuit het spirituele perspectief:

Een tweelingziel is soms ook werkelijk een tweelingziel, een vonk die zich gesplitst heeft in tweeën om in eenzelfde dimensie te leven. Deze vonken zijn vaak aanvullend op verschillende vlakken en kennen verschillen in karakters en visies die soms ook tot uitdagingen leiden.

Tweelingzielen zijn niet altijd geroepen om elkaar aan te vullen, regelmatig ook stoten ze elkaar af. Dit is afhankelijk van de keuzes die zij als mens maar ook als ziel hebben gemaakt. Wensen zij elkaars levenspad te beïnvloeden dan zal het niet bij een eenmalige ontmoeting blijven en kan het een bron van groei, pijn en vreugde zijn.

Kortom een tweelingziel hereniging kan veel energie samenbrengen. Het is als het ware een rauwe energie die samenkomt en op verschillende manieren kan uitwerken.

Het samenkomen van tweelingzielen kan zijn als een bosbrand die om zich heen woedt en alles verbrand om zich heen. Het kan ook zijn als een stromende woeste rivier die voedt en heelt ondanks zijn woestheid. Kenmerkend is in ieder geval de enorme hoeveelheid energie die de samenkomst van tweelingzielen genereert.

Deze energie wordt ook vaak verward of geïnterpreteerd als een ‘hogere verliefdheid’ de passie wordt gevoed door die samengestelde energie! Terwijl het hier in feite gaat om de som der delen die deze heftige energie cumuleert! (aldus mijn gids)

De twee zielsvonken hebben beide een eigen persoonlijkheid aangenomen. En ondanks de herkenning op zielsniveau kan het zijn dat de persoonlijkheden niet matchen in dit leven. In die zin kan een samenkomst dus ook verwoestende effecten hebben net zoals bij een bosbrand. Of de persoonlijkheden – of een van hen, herkent wel de diepe zielsconnectie maar kiest ervoor vanuit angst of onderliggende trauma’s om geen relatie aan te gaan. Of men kiest ervoor om in de huidige relatie te blijven.

Het gaat hier dus om twee zielsvonken die samen zijn geïncarneerd in verschillende levens. De twee hebben zielsafspraken voor een samenkomst en hoe die samenkomst uit zal werken hangt af van hoe de persoonlijkheden -die om de zielsvonken heen zijn gevormd, reageren.

Het staat dus niet vast wat je ermee zou moeten doen! Ook is het -tijdens ons leven, niet altijd duidelijk waarom. Het is een groeikans in je leven waar je -op jouw eigen wijze, iets mee kunt doen vanuit je eigen vrije wil.

Het gevoel van compleetheid is iets wat je kunt koesteren. Het hoeft niet te leiden tot een relatie. Het kan wel leiden tot inzichten, zogezegd de cadeautjes. Wat je ermee doet is aan jou.

Misschien kun je inzichten halen door het gevoel van compleetheid te onderzoeken. En jezelf afvragen op welke wijze je dit in je huidige leven kunt brengen?

Soulmates

Maar wat zijn dan soulmates? Is dat niet hetzelfde als een tweelingziel?

Soulmates lijken qua gevoel en herkenning wel op het gevoel wat je ervaart wanneer je een tweelingziel ontmoet.

Het kan een gepassioneerd gevoel zijn, een herkenning of een thuiskomen. Soulmates kunnen zowel binnen partnerrelaties voorkomen maar ook als vriendschap.

Een soulmate is een van de zielen waarmee je afspraken hebt voor dit en andere levens. Je bevind je in de zelfde groep zielen welke voor specifieke lessen op de aarde incarneren.

Een soulmate kan ook heel bijzonder zijn, je kunt soms elkaars zinnen afmaken of door tijd en ruimte de ander aanvoelen. Elkaar kort kennen en toch het gevoel hebben dat je elkaar al eeuwen kent (Vaak is dat ook echt zo!)

Een soulmate is een persoon die meeloopt op je pad, toevallige ontmoetingen, vluchtige contacten kunnen zich afwisselen met diepgaande gesprekken en uitwisseling van inzichten. Een soulmate is vaak een pareltje op je pad! Waarbij je altijd een bepaalde diepere klik mee hebt. Het kan zijn dat het een maatje van je wordt. Of eerst een partner en daarna en maatje.

Soulmates hebben altijd een boodschap en een gezamenlijke les. Soulmates kunnen elkaar inspireren.

Een eenvoudig perspectief

Over tweelingzielen en soulmates wordt veel geschreven en gespeculeerd. Ik denk dat ons menselijk vermogen wel kan voelen dat er een diepere zielconnectie is, maar dat door onze ‘vergetelheid van de andere wereld’ we niet de omvang en reikwijdte van die connectie kunnen ervaren op aarde. We vergeten bij onze geboorte ons spirituele wezen en leven vanuit de aardse werkelijkheid. We kunnen vaak voelen dat we onderdeel zijn van een groter geheel echter de kennis en het begripsvermogen van de ziel, daar kunnen we vanuit onze menselijke gedaante vaak niet bij.

Wat ik belangrijk vind om nog te melden is dat; of er wel of geen zielconnectie is, dit ons niet hoeft te weerhouden van het nemen van verantwoordelijkheid voor ons gedrag en onze grenzen.

In mijn werk kom ik veel mensen tegen die hun verliefdheid of passie voor een tweelingziel of soulmate ervaren als ‘tomeloos’.

Ze kunnen zich niet beheersen en zetten hun leven op zijn kop, verbreken relaties, of worstelen in een destructieve ‘tweelingziel of soulmate relatie’.

Mijns inziens is het fantastisch om het gevoel te ervaren een tweelingziel te ontmoeten! Nog belangrijker is de menselijke ervaring die daarbij hoort. Ook wanneer je je tweelingziel ontmoet kun je je afvragen: Wie wil ik zijn? Wil ik mijn huidige relatie of gezin verbreken voor deze ‘tweelingziel’? Wat gaat het me brengen. Wie wil ik zijn?

Kan deze ziel op mijn pad zijn gekomen om me iets te leren over mijzelf, of over mijn huidige leven, is het een wake up call om meer contact te maken met mijzelf en mijn eigen ziel? Is het tijd om aan het ontbrekende stukje in mijn relatie te gaan werken?

Dat klinkt helemaal niet zo romantisch als: ‘mijn tweelingziel en ik struggelen omdat we onverwerkte trauma’s uit vorige levens met ons meedragen die we samen uitwerken’.

Dat is waar, mensen kunnen urenlang zwijmelen over verloren gegane connecties, en onvoorwaardelijke liefde die je zou moeten geven aan de tweelingziel. En hoewel het romantische aspect hiervan ook mijn hartje doet zingen, zie ik te vaak hoe dit soort mijmeringen zeer destructieve effecten kunnen hebben op de praktische keuzes die mensen maken.

We zijn geen willoze slaven van ons gevoel, ook niet van onze ziel. Het is moeilijk maar ook belangrijk om bewust te gaan staan in je gevoel om zo keuzes te kunnen maken vanuit je vrije wil en niet vanuit een afspraak -uit een vorig leven- die je je niet meer kunt herinneren, of vanuit overtuigingen over onvoorwaardelijke liefde.

Ik ben hierin wellicht wat eenvoudig. Ik geloof niet dat de kosmos ons onzichtbare trauma’s meegeeft, ons laat bloeden in dit leven door andere levens. Ik geloof wel dat de ziel kan kiezen om onuitgewerkte thema’s uit andere levens in dit leven uit te werken, maar dan wel doordat in dit leven een soortgelijk thema, trauma of levenservaring wordt gecreëerd.

Het thema zal dan ook in dit leven zichtbaar en voelbaar zijn. Dus dan is er de mogelijkheid deze concreet aan te pakken in dit aardse leven.

In die zin is het niet altijd, (of misschien wel helemaal niet) nodig om je met de trauma’s uit vorige levens bezig te houden. Als je er iets mee had gemoeten, had je ze wel onthouden. Dit mechanisme van vergetelheid is er niet voor niets. Ik weet dat veel mensen baat ervaren bij regressietherapie, en is dat voor jou ook zo, gewoon doen! Ik wil alleen aangeven dat het mijns inziens niet noodzakelijk is. In dit leven krijg je alles om mee te werken aan jezelf!

In dit leven roeien we met onze menselijke riemen. Met de trauma’s en pijnen vanuit dit leven. De thema’s en levenslessen zijn vooraf vastgesteld en als mens in dit leven kun je je slechts afvragen, wie wil ik NU zijn en hoe wil ik met mijn thema’s en levenslessen NU omgaan?

Kommentarer


|

bottom of page