top of page

Opstellingen, velden van energie

Opstellingen zijn helend! De kracht van een opstelling is dat er zicht komt op het onzichtbare veld. Beïnvloeding wordt zicht- en voelbaar. Door beweging te brengen in het energieveld komt er ruimte voor een oplossing, persoonlijke vrijheid, liefde, verbinding en heling.

Iedereen ontwikkelt zich in een bepaald systeem. Jij als individu vormt een fysiek systeem, je familie en gezin vormen systemen, maar ook een instelling of organisatie is een systeem. Alle systemen kennen een eigen dynamiek ofwel beweging, met eigenzinnige wetmatigheden en ordeningen.

Een systeem ervaar ik als een veld van energie waarin informatie wordt opgeslagen. In deze velden is er energie die zich beweegt langs patronen en wetmatigheden.

Wanneer een energieveld wordt verstoort merken we dat vaak als klachten. Er ontstaan verstoringen in communicatie (ruzies, onenigheden, een samenwerking die niet lekker loopt, onverklaarbare emoties en gevoelens maar ook gedragingen en ziektes)

Wetmatigheden en ordeningen in de energievelden (systemen) zorgen ervoor dat iedereen in een systeem een eigen plek heeft. Een unieke plek waarin jij -voor wie deze plek bestemd is- het beste tot je recht kan komen!

Door op je eigen plek te staan kun je je talenten ontwikkelen en het leven kan vóór je werken.

Dat betekent dat je vanuit je eigen plek liefdevolle relaties aan kunt gaan en vanuit een gezonde balans kunt leven in verbinding met jezelf en anderen.

Het leven is niet alleen rozengeur en maneschijn en talloze factoren kunnen van invloed zijn op onze energievelden!

Wanneer kijkend naar een gezins- of familieveld kun je denken aan het verlies of afwezigheid van een familielid, traumatische gebeurtenissen, incest, afgebroken zwangerschappen, adoptie, moord, buitensluiting in jouw leven of in het leven van vorige generaties. Ieder systemisch veld draagt ingrijpende gebeurtenissen met zich mee.

Balans brengen in het systeem

Het individuele veld wordt beïnvloed door de systemische velden waar zij onderdeel van uit maakt. Zo kan het zijn dat je je persoonlijke levenservaringen hebt aangekeken en verwerkt echterdat er toch nog situaties in je leven zijn die je niet kunt verklaren. Het kan zijn dat de verstoring dan uit een ander energieveld komt.

Problemen die worden of zijn veroorzaakt in een specifiek veld, moeten ook worden opgelost in dat veld. Wetmatigheden binnen de systemische velden helpen ons om de verstoringen te herstellen. Het weer in balans brengen van de ordening bijvoorbeeld geeft ruimte voor acceptatie, vergeving en zingeving.

Via een systemische opstelling komt naar voren welke velden invloed hebben en waarin het eerst gewerkt kan worden. Je kunt bijvoorbeeld waarnemen op welke manier iemand onbewust aan een familiesysteem gebonden is. Daarin kan naar voren komen dat je voor een ander familielid onbewust pijn draagt. Je kunt verbonden zijn met het lot van een ander waardoor jij niet vanuit je eigen plek kunt leven. Er zijn vele verstoringen (ook wel verstrikkingen genoemd) en bijbehorende gevolgen.

De kracht van een opstelling is dat er zicht komt op het onzichtbare veld. Beïnvloeding wordt zicht- en voelbaar. Door beweging te brengen in het energieveld komt er ruimte voor een oplossing, persoonlijke vrijheid, liefde, verbinding en heling.

Evenwicht en verbondenheid

Binnen een veld gelden universele wetten. Een systeem is voortdurend onderweg naar de hoogst mogelijke ordening en ontwikkeling. Verstoringen in het energieveld worden door deze wetmatige druk (vaak pijnlijk) zichtbaar.

Een verstoring trekt of duwt familieleden in bepaalde gedragingen of posities. Opdat het systeem in beweging kan blijven.

Een ieder kan als het ware ‘in dienst genomen’ worden om een bepaalde plek in te nemen in het systeem. Doordat dergelijke lege plekken ingevuld worden kan het systeem in beweging blijven. De positie die je ‘in dienst’ neemt kan je veel kwaliteiten leveren echter uiteindelijk stroomt je leven niet zoals je wenst of je voelt je niet gelukkig. Je kunt psychische of lichamelijke klachten (symptomen) ervaren of niet voluit leven. Het is immers niet jouw plek!

Wanneer in een opstelling een verstoring zichtbaar wordt gemaakt en jij losgemaakt kan worden van jouw verstrikking kun je je eigen positie in gaan nemen waar de voor jouw bestemde energie jou (eindelijk) kan bereiken.

Onderstaande systemische wetten worden gekend binnen systemisch werken:

Drie systemische wetten

  1. Binding: Iedereen in het systeem, levend of dood, heeft het recht erbij te horen.

  2. Er is een balans van geven en nemen.

  3. Recht op erkenning

  4. Relaties moeten betrouwbaar zijn

  5. Tussen ouders – kinderen stroomt de energie altijd één richting op. De ouders geven het leven en de kinderen nemen het leven aan

  6. Sociale orde: er is een orde der dingen, die recht doet aan de veiligheid en de voorspelbaarheid van de leden van het systeem.

  7. De eerste in het systeem heeft voorrang

  8. Afbakening tussen ouder – kind

  9. Iedereen heeft zijn eigen plaats!

Grondlegger Familie opstellingen

Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, vormen bovenstaande universele wetten de basis van een gezond en evenwichtig systeem.

In een systemische benadering gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologisch niveau. Zo kunnen opstellingen zaken zichtbaar maken die je psychologisch niet geheel herkent maar waardoor je diep van binnen toch geraakt wordt.

Comentários


|

bottom of page