top of page

Mensen Vibreren

Wij zijn vibrerende wezens. We produceren een trilling, een frequentie. En die frequentie kan de wereld dus beïnvloeden! Onze frequentie heeft een bepaalde aantrekkingskracht. Dat zien we heel eenvoudig terug dat we wanneer we een goede dag hebben vaak merken dat mensen naar ons glimlachen en vriendelijk zijn voor ons.


Zo werkt dat ook met onze frequentie. Gelijk trekt gelijk aan! Onze frequentie wordt beïnvloed door onze bewuste en onbewuste overtuigingen, en onze perceptie en interpretatie van ervaringen, gedachten en emotionele ervaringen. We zijn instructiegevers van energie en onze vibratie trekt, net als een magneet, ervaringen aan die overeenkomen met onze frequentie.


Wanneer je ons ziet als een projectiescherm dan kun je je voorstellen dat wanneer we iets meemaken dit als een vlek op het projectiescherm zit. Hierdoor wordt die vlek steeds wanneer er licht door het scherm heen schijnt voor ons uit op ons levenspad geprojecteerd. Op die manier wordt wat wij in ons dragen naar buiten toe geprojecteerd op ons levenspad. We proberen dan die vlek ‘buiten ons’ op te lossen. Terwijl de daadwerkelijke vlek op ons of beter gezegd in ons zit.


Als we onze ‘vlekken’,  onze gedachten en trillingen niet veranderen, ontvangen we gewoon meer van dezelfde ervaringen. Waar we ons op richten en waar we op letten, wordt onze realiteit. Natuurlijk hebben niet alleen onze gedachten, emoties en ons gedrag invloed op de werkelijkheid.


Als we ons concentreren op ziekte en pijn, stemmen we ons vibrerend af op – en ontvangen zo – een realiteit waarin we meer ziekte en pijn ervaren. Als we onze aandacht richten op overvloed, stemmen we ons af op een realiteit die de mogelijkheid van rijkdom en welvaart omvat. Als we ons op gebrek concentreren, hebben we meer ervaringen die voelen als gebrek.


De patronen en herhalingen die wij terugzien in ons leven zijn aanwijzingen om te onderzoeken wat in ons binnenste aanwezig is wat gezien wil worden door deze herhaling. Op die manier worden wij uitgenodigd ons zelf schoon te maken van onverwerkte pijn en blokkades.


Het is belangrijk om te bedenken waar we onze aandacht op richten, aangezien dit de essentie zal zijn van wat naar ons wordt getrokken. In die zin zou je kunnen zeggen dat piekeren ons niet dient, omdat het een focus is op datgene wat we niet willen, wat dat mogelijk naar ons toe trekt.


Tegelijkertijd moeten we ook reëel zijn. Bepaalde gedachten poppen in ons op ook al willen we er niet aan denken. (Denk maar eens niet aan een roze olifant. Het universum kent het woordje ‘niet’ niet. Dus waar denk je aan? Juist! Aan een roze olifant!)  

Daarin is het dus belangrijk die gedachten met bewustzijn te ontvangen en te ervaren. Ons bewustzijn zorgt ervoor dat de ervaring, gedachte of emotie geen instructie geeft aan de ons omringende energie, maar in de bedding van jouw bewustzijn zijn kracht kan afgeven. Hierdoor groeit ons bewustzijn en verminderen onze onbewust geworden ervaringen hun greep op onze werkelijkheid.


Bewustzijn zorgt ervoor dat de lading wel wordt doorleefd maar niet wordt omgezet in een schepping. Je kunt energie bewust door je heen laten stromen. Je hoeft er niets mee te doen, de ervaring is hierin een doel op zich. Wanneer wij onze gedachten en emoties willen beheersen, onderdrukken of vermijden. Slaan we ze op, blokkeren ze of zetten we ze vast. Hier kunnen we juist last van krijgen. Gestagneerde energie is onhandig.


Focus op een goed, levendig en gezond gevoel

Wanneer we met bewustzijn onze angsten beleven en ze er laten zijn, hoeven we onze energie niet te besteden aan het onderdrukken of vermijden hiervan. Wanneer we daarnaast bewust onze aandacht richten op wat we wél wensen in ons leven manifesteren we dat makkelijker.


We mogen leren focussen. Een manier is om nieuwe overtuigingen te installeren, die op hun beurt onze waarneming, onze interpretatie van gebeurtenissen en onze emotionele reacties en gedachten veranderen.

13 weergaven

Comments


|

bottom of page