top of page

Je bent niet alleen

Vraag je je wel eens af: ‘Is dit het nou?’ of ‘Er moet toch meer zijn dan dit’. Wellicht heb je het gevoel dat het leven aan je voorbij vliegt maar dat je net niet echt te pakken krijgt waar het echt om draait!

Het kan zijn dat je gevoelig bent! Er zijn meer mensen zoals jij. Mensen met een diepe beleving. Mensen die zich soms eenzaam voelen op aarde die eenzaam kunnen zijn te midden van andere mensen.

Het kan zijn dat je deze gevoelens onderdrukt door bijvoorbeeld druk bezig te zijn. Je verantwoordelijkheid te nemen en te doen wat de denkt te ‘moeten’ doen. Wellicht maak je hierdoor iets minder contact met je onderliggende emoties en behoeften. En dan soms net zoals bij Suzanne voel je dat er iets in je opborrelt; Suzanne -een lieve cliënte van mij- zei: ‘Het moet anders voel ik dan. Maar moet het echt anders, of denk ik dat maar?!’ ‘Wat is dat stemmetje dat af en toe opborrelt en me zo onrustig maakt?’

Net als Suzanne hebben we allemaal stemmetjes in ons hoofd. Het zijn delen van onze persoonlijkheid, die ons helpen ons leven te leven. Zo zal er een ‘stemmetje zijn’ dat ‘niet te veel geld wil uitgeven’, nu je een dure maand voor de boeg hebt. Of er is een stemmetje dat af en toe ‘geen zin heeft om te werken’, een stemmetje dat ‘graag aardig gevonden wil worden’ en een stemmetje dat misschien ‘niet wil falen’. Zo hebben we allemaal delen in onszelf, die ons adviseren. Als een heus team werken zij samen om je in veiligheid te houden. Het zijn allemaal helpers!

Vaak zie je dat onder invloed van je levenservaringen, enkele van die delen wat sterker zijn geworden, vaak omdat in het verleden is gebleken dat ‘het advies van dat stemmetje’ werkt. Of omdat je middels de adviezen van juist die stemmetjes kon krijgen wat je hard nodig had! Bepaalde behoeften werden met behulp van die delen in jezelf vervuld. Bijvoorbeeld behoefte aan liefde en erkenning.

Zoals je wellicht door hard te werken op school goede cijfers of complimenten kreeg. Of door lief te zijn en je aan te passen in je gezin, je liefde en waardering kreeg, of op zijn minst afwijzing en straf wist te voorkomen.

Wellicht was je juist erg opstandig en wist je zo aandacht en energie van je omgeving te ontvangen. Hoe het ook zei. We leren door onze levenservaringen hoe we ons kunnen gedragen.

Welke delen in jou sterk en groot zijn geworden hangt dus af van je omstandigheden. Soms leer je bepaalde delen te onderdrukken: zo is ‘lui zijn’ wellicht een deel van jou wat er niet mag zijn. Dit deel heb je dan geleerd te onderdrukken en weg te stoppen.

Een deel wat verdieping en contact wil. Verbinding wenst met anderen kan ook zo’n deel zijn in jou. Dat deel dat je wijst op een ander soort leven. Een verlangen naar verandering en verdieping. Of een verlangen naar een vrij leven!

Als dit deel sterker wordt kan het voor veel verwarring zorgen. Vaak wanneer we iets ouder worden onderzoeken we de loyaliteiten en levenslessen die we vroeger hebben opgedaan. We onderzoeken bewust en onbewust of ze nog wel voor ons werken. Het deel in ons wat dan sterker wordt is vaak het deel dat zich afvraagt of het leven geleefd wordt zoals het bedoelt is. Zingeving wordt belangrijker.

Door onze levenservaringen onderdrukken we soms onze behoeften, en deze onderdrukte behoeften en bijbehorende emoties spaar je als het ware op in een reservoir, een emmer vol oude pijn, wensen en onderdrukte verlangens. Op een zeker moment wordt het zwaar om onderdrukte emoties met je mee te slepen en naarmate je ouder wordt laten behoeften zich steeds moeilijker weg drukken.

Vaak durven of kunnen mensen door omstandigheden niet stil staan of ze kunnen geen rust nemen. Wanneer de eerder onderdrukte delen hun stem laten horen is het eng om weerstand te bieden tegen de gewone vertrouwde patronen. Want wat als je je anders gaat gedragen, houden de mensen om je heen dan nog wel van je? Behoudt je je baan dan wel en je inkomen?

Ze moeten eerst door hun opgespaarde emotie-slib heen werken en de grote delen in hun persoonlijkheid protesteren: ’Dat is egoïstisch. Slecht!, lui! Kan je niet maken!” De oude delen proberen je vertrouwde gedrag in stand te houden. Uit angst voor pijn, afwijzing, falen. Doorbreken van patronen kan hierdoor lastig zijn.

De sterke oude delen proberen te beschermen tegen afwijzing, eenzaamheid, depressie etc. Het zijn helpers die proberen met hun commentaar de pijnlijke emoties buiten de deur te houden. Deze helpers worden vaak als negatief ervaren. Terwijl zo’n stem een overlever kan zijn die je altijd heeft geholpen – soms door felle kritiek op je te leveren- afwijzing en pijn te voorkomen… Uiteindelijk is alsmaar ‘druk zijn’ hetzelfde als je ‘overeten’, te hard werken, te veel alcohol nemen etc. Je vermijd je gevoelens. En vaak terecht… je onrust, somberheid, pijn of eenzaamheid is niet leuk om te voelen.! Maar als je deze toch onder ogen ziet kun je een laagje dieper komen.

Feitelijk zijn er meerdere lagen waarbinnen je delen van jezelf kunt tegen komen. Voorbeelden van die lagen zijn: Fysieke laag: Oppervlakte bezigheden, praktisch en fysiek leven. Je kunt bijvoorbeeld hard werken, een druk gezin richting geven, ondernemen, sporten etc. Emotionele en mentale laag:  Waarin opgespaarde emoties en oude overtuigingen zich bevinden etc. Voelen, denken, patronen, overtuigingen, kwetsingen bevinden zich in deze laag. En diepere (spirituele) laag hierin vind je een energetische connectie, zingeving spirituele verbinding met alles wat leeft.

Wanneer je in contact komt met de delen die in jou leven, en je neemt rust en tijd om je behoeftes te leren kennen. Voor jezelf te zorgen. Stil te staan bij oude pijn en deze op te ruimen. Dan kom je meer en meer in contact met de diepere laag die je verbind met je ziel en alle energie de kosmos – zo je wilt- om je heen. Hier leer je je spirituele zelf kennen. Je innerlijke stem, je zielepad,  je kwaliteiten wensen, voorkeuren en je levensdoelen. Hoewel niet altijd zo hoogstaand als je hoopt?. Dit alles ligt in die diepere laag besloten. In een mensen leven zie je vaak dat in de uitdagingen op diens persoonlijke pad ook een kern besloten ligt van wat je anderen kunt brengen. Levensdoelen kunnen zo een tweezijdig zwaard zijn. Het biedt jou persoonlijke ontwikkeling en contact met jezelf, en het kan je vormen om bijvoorbeeld ook een richtingaanwijzer voor anderen te worden.

De angsten en obstakels die je overwint kunnen inzichten en aanwijzingen worden die ook anderen kunnen helpen!

Zo hoorde ik ooit van een man die niet zo goed wist wat hij wilde worden. Hij ging na het afronden van zijn studie werken bij een groot bedrijf waar men zijn talenten al gauw opmerkte. Hij kreeg promotie naar promotie maar voelde zich diep ongelukkig. Hij nam op een dag spontaan ontslag. Leerde leven van het minimale en ging op onderzoek uit. Wat maakt iemand nou gelukkig in zijn werk? Waar zou hij wel gelukkig van worden?… Uiteindelijk vond hij zijn roeping en hielp hij anderen ook hun ware roeping te vinden!

Door in contact met jezelf te gaan, leer je ook jouw obstakels en kwaliteiten kennen… Jouw levensdoelen worden dan ook helderder!

Comentarios


|

bottom of page