top of page

De situatie op aarde

Wanneer we kijken naar onze maatschappij, de aarde, hoe we omgaan met elkaar en meer zijn er vele mooie dingen te melden.

Vele partijen streven naar behoud van onze aarde, de natuur, voor hulp aan mensen die geen eten hebben, er zijn minder oorlogen, een hogere levensstandaard, scholen, etc.

Ja er zijn nog vele wantoestanden. Wanneer je het nieuws kijkt is er zelfs een en al ellende! Wat in beeld wordt gebracht zijn pijn, ellende, wanhoop en helaas niet alle goede en mooie dingen in het leven.

Feitelijk zijn er echter minder vliegtuigrampen, is er minder armoede dan ooit in de geschiedenis, is er minder kindersterfte en minder honger in de wereld!

Het is er nog wel, maar MINDER. En dat is positief!

Wanneer we het nieuws geloven is er méér ellende en dat is feitelijk onjuist. Ik weiger al jaren consequent het nieuws te volgen omdat ik van mening ben dat de negativiteit ervan geen bijdrage levert aan een beter bestaan. Vele onderzoeken wijzen uit dat we half geïnformeerd worden, negatief, eenzijdig en vaak met een ondertoon van sensatie. Vooropgestelde overtuigingen ‘dat mensen slecht zijn en niet goed’ sijpelen door de media heen als een ontsteking in een lichaam.

Ik geloof dat mensen van nature goed zijn. Dat angst en negativiteit, sensatie en ideeën over de ‘slechtheid van de mens’ onze gedachten beïnvloeden en ons angstig maken.

Leren denken voor jezelf. Vanuit een ander bewustzijn, dat is waar ik naar streef. Liefde voor medemensen. Het hebben van inzicht in achterliggende behoeften wanneer mensen boos, bang of verdrietig raken helpen daarbij. We zijn allemaal geprogrammeerd om op bepaalde manieren te denken en te doen. Soms is het onze opdracht om deze programmering te overstijgen en vanuit een hoger bewustzijn te leren leven. Je inleven in anderen helpt daarbij. Tegelijkertijd is het de kunst om zowel liefde te geven aan jezelf als aan anderen en daarbij ook je eigen weg te volgen wanneer andere wegen niet bij je passen.

Er zijn zovele routes en levensdoelen die een ziel kan meebrengen. Van het overstijgen van programmeringen, tot aan het zorgen voor anderen, het leven van een eenvoudig tot extreem gecompliceerd leven.

Onlangs gaf ik aan een cliënt als voorbeeld:

Onze ziel kiest er voor om ons te manifesteren op deze aarde. We ‘weten en hebben een bewustzijn van liefde, van eenheid’ echter het TOEPASSEN is lastig.

16 boeken lezen over zwemmen is anders dan daadwerkelijk proberen te drijven en te kunnen zwemmen!

En wanneer je eindelijk kunt drijven, zijn er mensen om je heen in het zwembad die dat nog niet kunnen. Terwijl je leert drijven is het de kunst om je bewustzijn in te zetten om niet andere mensen onder te duwen opdat je zelf kunt boven blijven, dát is de uitdaging waar onze ziel voor staat. Hoe zijn we gevormd? Kunnen we die keuze maken om iets te leren, zonder dat dit ten koste van de ander gaat? En kunnen we het onvermogen zien van hen die dit niet kunnen (die dus anderen en onszelf naar beneden trekken onder water,) omdat zij niet in staat zijn hun hogere zelf te manifesteren?

Nu met het Corona vraagstuk is het in mijn beleving belangrijk om bij jezelf te blijven. Maatregelen te respecteren alleen niet ‘op te gaan’ in angst en doemscenario’s.

Zowel niet in die van de media, als in die van bewegingen die spreken over complotten en machtsverschuivingen. Jouw waarheid ligt in jezelf. Kijk of je informatie kan gebruiken om in jezelf te voelen wat klopt en niet klopt. Je bent zelf de graadmeter hierin. Merk je dat je op gaat in nieuwsberichten? Ben je bang voor een Lock down, voor de economische gevolgen hiervan? Of vind je het hele Corona gedoe overtrokken en belachelijk. Wat je hierin ook ervaart, probeer respect op te brengen voor andersdenkenden en volg met respect voor maatregelen, je eigen pad!

Comments


|

bottom of page