top of page

Bijzondere opstellingen

Ze bewoog en zakte op de grond, verdriet voelde ze, geen contact. En angst. De man boog zich naar haar toe onthecht, gedissocieerd van zijn gevoel… onderzocht haar alsof ze een ding was.

Terwijl de opstelling zich ontvouwde werd duidelijk dat een afgesplitst zielsdeel in het jappenkamp was achtergebleven. Zodanig afgesplitst dat hij het in eerste instantie niet herkende als een deel van hemzelf.

Zijn dochter daarentegen, voelde juist veel. Iets waar haar vader niet toe in staat was. Zij deed wat hij niet kon en zij voelde wat hij niet voelen kon…Onverklaarbare angsten, angst voor verlies, gebrek aan controle en onrust! In die zin droeg ze zijn lasten. In haar opstelling kon ze zichzelf bevrijden van deze lasten. En haar eigen lot nemen. De helende reis van haar vader was begonnen. Het contact met zichzelf herstellende…

Een opstelling kan gaan over symptomen, een ziekte of herhalend patroon in je leven. Deze willen je iets zichtbaar maken. Iets tonen. Andere opstellingen verhalen zich rondom feiten en gebeurtenissen. Soms toont een opstelling een deel van een persoonlijkheid. Zoals met bovenstaand afgesplitst zielsdeel. Het verbinden met een dergelijk afgesplitst zielsdeel is dan een belangrijke stap.

In een andere opstelling was het verlangen van Shelly meer in contact komen met zichzelf. Haar eigen gevoelens. Ze kon nu naast controlerend en sturend ook wantrouwend en afwijzend zijn. Ze vertrouwde niemand, voelde zich soms plotseling boos naar zichzelf en anderen. Kortom ze ervoer gevoelens en gedachten die ze niet zou willen hebben en die bijna niet als van haarzelf voelde.

In de opstelling kwamen slachtoffers naar voren met precies die gevoelens die Shelly droeg. Slachtoffers van haar overgrootvader. Een van die slachtoffers was haar eigen grootmoeder. Waarmee ze een bijzondere connectie voelde. Shelly had meerdere verstrikkingen. Met meerdere personen en was daarmee zwaar belast. Door deze verstrikkingen op te lossen voelde zij zich lichter dan ooit.

In de opstelling van Shelly kwam via haar grootvader ook nog een donkere energie naar voren die zich had gevoed met het onheil van de slachtoffers. Deze donkere energie had het op haar voorzien maar werd tegengehouden door alle familieleden in de generaties tussen haar en deze overgrootvader. Zij dwongen met hun positieve energie de donkere energie terug en het veld deed vervolgens het werk. De donkere energie werd losgemaakt van de familielijn. We voerden ter plekke een helende ceremonie uit, de energie klaarde op en ook dit was voelbaar door alle aanwezigen. Na afloop van deze opstelling drumden wij de ruimte schoon en begeleidden de donkere energie verder naar een transformatie.

De slachtoffers kregen rust. De helende beweging was gestart en Shelly was vrijer dan ooit en ervoer eindelijk de steun in haar rug van degenen die voor haar kwamen. Toen zij eenmaal haar eigen plek innam stroomde hun kracht naar en door haar. Eindelijk leefde zij, de woede, angst en alle emoties verdwenen en zij voelde het leven door haar heen stromen.

En daar was Jack. Hij wilde succesvol zijn zoals zijn vader, maar had een hekel aan zijn baan, zijn chef en aan zichzelf. Hij kwam altijd goed tot zijn recht, in zijn werk maakte hij altijd snel promotie en waren zijn leidinggevenden blij met hem. Toch voelde hij zich een toneelspeler. Hoe kon hij nu eindelijk met plezier, zijn werk leren doen? Hoe kon hij doen waar hij hier voor was met plezier, vrijheid en met voldoende financiële middelen…?

Zijn verlangen was duidelijk: vrijheid, plezier en financiële armslag. Op dit moment maakte hij steeds het tegenovergestelde mee. Hij kreeg banen waarin hij goed betaald werd, maar waarin hij zich ongelukkig en onzeker voelde. Ondanks dat kreeg hij promotie op promotie en was zijn omgeving zeer tevreden over zijn prestaties! Jack wilde gelukkig zijn maar hij was het niet, althans niet in de functies die hij nu bekleedt had.

De opstelling van Jack was levendig en vol beweging. Jack bleek zijn vader na te volgen en vanuit diens overtuigingen te leven. Overtuigingen die hem vermoeiden en hem niet pasten. Achterliggend kwam een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar voren. Jack wilde als kind dolgraag zijn ouders en het gezin bij elkaar houden. Hij was doodsbang dat zijn vader zou vertrekken en nam een rol aan die dat zou voorkomen. Zelfs al kostte het hem vijftig jaar van zijn leven…

Uit het veld kwamen helende bewegingen en uiteindelijk leerde Jack hoe hij zijn eigen weg kon vervolgen. Jack was vrij zijn eigen weg te kiezen met zijn verlangen gearmd en zijn ouders in de rug, verlost van zware lasten.

Wil je ook een groepsopstelling meemaken, patronen doorbreken of blokkades oplossen? Kijk dan in de agenda wanneer er weer plekken voor opstellingen beschikbaar zijn. Eén maal per maand op een zondag organiseren we helende opstellingen! We werken in kleine groepen.

Comments


|

bottom of page