top of page

Tekens van overleden personen

Tekens van overleden personen: waarom krijgt de een ze wel en de ander ze niet?

Ieder mens is verschillend. Zo zijn ook overleden personen erg verschillend! Waar je in leven misschien goed was in communiceren kun je wellicht in de dood ook goed zijn in communiceren.

Er zijn overledenen die erg sterk zijn in het doorgeven van boodschappen! Weer anderen lijken nooit iets van zich te laten horen! In deze blog wil ik je meer vertellen over boodschappen van overledenen en hoe dat werkt!

Om een boodschap door te geven moet de overleden persoon in staat zijn om aardse energie te manipuleren. Het doorgeven van boodschappen door het manipuleren van onze aardse, fysieke energie kan best ingewikkeld zijn voor een overleden persoon, het kost veel (geestes) kracht en energie, en je ziet dat niet iedere overleden persoon daartoe in staat is! Het is net als hier op aarde, soms kun je dingen leren en soms ook niet! Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn of geen boodschap willen doorgeven, integendeel!

Goed om te weten is dat een overleden persoon vlak na zijn dood ‘makkelijker’ tekenen kan geven door zijn bezit van meer aardse energie. Deze aardse energie is sterker dan de etherische energie die overblijft na het overlijden.

De stevigere aardse energie kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een aanraking of windvlaag te laten voelen, een kaars te doven of de deurbel af te laten gaan. Ook kunnen speelgoed auto’s spontaan gaan rijden of je telefoon ineens afgaan!

Kort na de dood zijn er nog de aardse energielagen die langzaamaan loslaten. Doordat de aardse lagen langzaam loslaten kun je je voorstellen dat je naarmate de tijd verstrijkt minder tekenen zal kunnen krijgen van een overledene. Ze hebben daar de energie dan niet meer voor. Soms zijn overledenen echter erg handig. Ze kunnen ze jouw eigen energie gebruiken om toch wat van zich te laten horen. Daar is best wat handigheid en doorzettingsvermogen voor nodig, en niet iedere overledene is daar toe in staat! Maar het werkt! Een overleden persoon kan door jouw energie in te zetten geluiden maken, zichzelf tonen of iets in je huis aan zetten of uitzetten bijvoorbeeld!

Wanneer je boodschappen doorkrijgt van een overleden persoon heeft dat vaak iets troostends. ‘Ze zijn er nog!’ Er kan ook een belangrijke boodschap worden doorgegeven, zoals ‘waar het geld is verstopt’ of ‘waar de verzekeringspolis ligt’.

Soms spreken mensen ook af met een stervende: ‘Als je aan de andere kant bent, geef me dan een speciaal teken!’ De nabestaanden raken soms erg teleurgesteld wanneer de overledene dan geen of een heel ander teken doorgeeft! Ik heb in mijn praktijk wel eens teleurgestelde mensen gehad omdat ik bijvoorbeeld iets niet kon doorgeven wat vooraf zo ‘afgesproken’ was. Helaas werkt het niet altijd zo dat een overledene alles kan doen en doorgeven wat je zou willen. Zij komen in een hele andere energie terecht en moeten die leren gebruiken.

Redenen

Er kan ook gewoonweg geen duidelijke reden zijn voor het wel of niet doorkrijgen van tekens.

Of het kan zijn dat een overledene in de overtuiging is dat het beter is om zich stil te houden. Omdat de nabestaanden ‘moeten doorleven’ zonder hen. Of willen ze de nabestaanden rust geven om te rouwen en te verwerken.

Ook zijn sommige overleden personen in de andere dimensie druk met zich verder ontwikkelen. Het kan dan zijn dat ze een tijdje of helemaal geen boodschappen (meer) doorgeven.

Vergeet niet dat tijd aan de andere zijde niet bestaat. Wat hier jaren kan zijn kan voor hen in een ogenblik voorbij gaan!

Ook zien sommige overleden personen de noodzaak van het geven van boodschappen niet in. Voor hen is het leven van de nabestaande ‘zo voorbij’. De 10-20- of zelfs 50 jaar op aarde, is in de andere dimensie ‘een kort ogenblik’ waarin alles wat gebeurt in een mensenleven, tegelijkertijd plaatsvind!

Hoewel jij kunt worstelen in een bepaald ogenblik, zien zij de uiteindelijke uitkomst en zijn gerust.

Alsof je naar een spannende wedstrijd kijkt maar weet dat ‘ze’ gaan winnen. Dan ben je ook veel geruster tijdens het kijken!

Andere soort boodschappen Ons bewustzijn bestaat ook uit energie. Hierdoor kunnen overleden personen invloed uitoefenen op ons bewustzijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je contact krijgt via een droom of middels een ingeving!

Een citaat uit mijn boek ‘De kracht van voelen’: Op een dag stond ik te koken en ik was wat afwezig. Het was een lange dag geweest en ik was moe. Ineens begin ik de denken: ‘hoe moet het nou als ik dood ben, hoe moet het nou met mijn twee kinderen’. Ik raakte een beetje verzeild in die gedachtestroom, het voelde even alsof ik kanker had en bijna zou sterven. Mijn bezorgdheid voor mijn kinderen was groot!

Alsof ik ‘wakker werd’ schudde ik mijn hoofd. Ik ga niet dood, heb geen kanker en heb geen twee maar drie kinderen (op dat moment had ik er nog maar drie!). ‘Wie is dit?!’ Vroeg ik in mijn hoofd. Ik voelde een vrouw naderbij komen, die was overleden en zij gaf mij aan de dochter te zijn van een collega van mijn moeder. Ze was overleden en maakte zich zorgen om haar kinderen. Ze wilde via mij een boodschap doorgeven en vroeg me of ik haar wilde helpen.

Toen ik later bij mijn moeder te rade ging bleek dat deze vrouw inderdaad was overleden aan kanker en ze liet ook twee kinderen achter met wie het op dat moment niet zo goed ging. De vader had een nieuwe relatie en het liep niet zo goed.

De bovenstaande ervaring is een voorbeeld waarbij ik door mijn vermoeidheid bereikbaar was voor deze overleden vrouw. Je ziet hierbij dat mijn eigen hersenen de ingevingen van de overleden vrouw vertaalden naar mijn eigen situatie. Alsof ik zou sterven. Terwijl in feite de overleden vrouw waar ik onbewust contact mee kreeg, dus al was gestorven!

Tekens via dromen:

De meeste overledenen willen je slechts laten weten dat ze er nog zijn. Voor dringende boodschappen trachten ze vaak in een droom door te komen om zo middels je onderbewustzijn een boodschap te communiceren. Je kunt dan een heldere droom krijgen.

Citaat uit mijn boek: ‘Over de dood en het leven erna: Patricia was zojuist wakker geworden. Ze zag heel duidelijk haar vader voor zich. Hij liet haar zijn favoriete paard zien en bleef haar maar vragen mee te gaan naar de paardenstal. Hij wenkte en liep voorop: ‘Kom mee! Kom mee!’ Zelfs in de droom vond ze het vreemd gedrag voor haar vader. In haar droom liep ze met hem mee naar de stal. Eenmaal aangekomen in de stal glimlachte haar vader en verdween hij ineens. Plots zakte ze ineens door de grond en werd ze wakker.

Patricia keek van schrik om zich heen en zag dat ze in haar bed lag. De droom stond haar zo helder voor de geest dat ze het gevoel van haar vaders dringende verzoek niet van zich af kon schudden. De volgende dag besloot ze spontaan uit haar werk naar de boerderij van haar ouders te gaan. Hoewel haar moeder verbaasd was dat ze er ineens was, stond binnen een uur een lekkere maaltijd op tafel. Tijdens het koken praatten haar moeder en zij over de boerderij. Haar moeder kon de boerderij niet in haar eentje onderhouden. Haar vader zou een appeltje voor de dorst hebben gespaard maar ze hadden het niet kunnen vinden. Haar moeder zuchtte: ‘Misschien hebben we het gedroomd! En is er geen appeltje!’. Patricia vertelde haar moeder over de droom en het dringende verzoek van haar vader om mee te lopen naar de stal.

Patricia en haar moeder keken elkaar aan en stonden tegelijkertijd op. In een drafje liepen ze naar de stal. Hoewel het er allemaal iets anders uit zag als in haar droom probeerde patricia ongeveer de positie aan te nemen als die ze in haar droom had gehad vlak voordat ze door de grond zakte.

Ze keek naar beneden en keek naar de houten vloerplanken. Ze probeerde enkele van de vloerplanken weg te slopen. Een klein uur later bleek het eten verbrand, maar hadden ze het appeltje voor de dorst van haar vader gevonden. Het geld lag onder de planken in de houten schuur!

In mijn dromen krijg ik vaker boodschappen door van mijn overleden dierbaren. Bij een heldere droom wordt ik wakker met de beelden en de boodschap duidelijk in mijn geheugen. Dan weet ik dat het belangrijk is om de droom te onthouden!

Boodschappen middels bewustzijn

Ons bewustzijn bestaat ook uit energie. Hierdoor kunnen overleden personen invloed uitoefenen op ons bewustzijn. Vaak is het makkelijker om invloed uit te oefenen op ons wanneer we rustig zijn, moe zijn of in slaap zijn. Zo kun je bijvoorbeeld contact krijgen via een droom of middels een ingeving!

Je kunt van een overleden persoon ook door middel van dieren boodschappen doorkrijgen. Bijvoorbeeld wanneer je een teken krijgt via een dier, zoals een vlinder die op je voorhoofd komt zitten terwijl een overleden moeder iets met vlinders had. Of wanneer een vogeltje geheel tegen haar natuur in naast je komt zitten en je lange tijd indringend aankijkt.

Overledenen kunnen soms met hun energieveld contact maken met dieren en hen zo beïnvloeden in hun gedrag. Hierdoor kunnen bovengenoemde situaties ontstaan!

Hozzászólások


|

bottom of page