top of page

Maria

Vandaag sprak ik Maria, zij vroeg mij: ‘wat is mijn levensdoel?’. Toen ik haar vraag hoorde en ook nu weer terwijl ik dit opschrijf, overviel en overvalt me een gevoel van verantwoordelijkheid. De vraag is zo groot en die wil ik natuurlijk – net als alle andere vragen van mijn cliënten, goed beantwoorden. Ik wil graag aan haar verwachtingen voldoen, wil door geven wat er gegeven wordt en begin terwijl ik al deze gedachten sorteer en rangschik ook vliegensvlug beelden van haar leven voor me te zien.

Omdat deze vraag zo groot is tuimelen beelden van haar gehele leven over elkaar heen en ik begin waar te nemen. Welke rode draad er te vinden is in haar leven.

Kernwoorden worden zichtbaar voor me.

Ik zie: ‘verstoorde band met haar vader, zelf-kritisch, gericht op anderen, hoogsensitief, gevoelig, grenzen als thema, zorg voor anderen, talent en wijsheid om er voor anderen te zijn, levensadviseur van beroep, dit talent is door levens heen gesmeed en komt in dit leven tot uiting.

Ik krijg beelden van haar energie, haar aura, haar zijn, haar verbinding met de aarde en de mensen om haar heen. Ik zie hoe zij de laatste jaren in een persoonlijk ontwikkelingsproces is gekomen waarbij ze meer grenzen heeft leren stellen en geleerd heeft om beter voor zichzelf te zorgen. Toch voel ik in een diepere laag onzekerheid, zelftwijfel en het gevoel niet goed genoeg te zijn.

Kortom ik krijg in een kort overweldigend ogenblik enorm veel informatie te verwerken:

  1. Een levensoverzicht van haar huidige leven

  2. Een korte gevoelsuitstap naar haar levenspad, welke inzicht gaf in het ontstaan van haar talenten en wijsheden in dit leven

  3. Een kijkje in haar energiehuishouding en aura

  4. Een kijkje in haar emotionele en mentale leven en haar persoonlijkheid.

Dit alles om de vraag te kunnen beantwoorden: ‘Welk levensdoel heb ik?

In die korte snelle flitsen van beelden, gevoelens, ‘helderweten’ en doorgevingen over haar levenspad kan ik niet alles zien. Bepaalde details zijn niet relevant voor haar vraag.

Wel kreeg ik belangrijke zaken door die mij hielpen het antwoord op haar vraag te formuleren.

Er bestaat zoiets als een onderscheid tussen een persoonlijk levensdoel en een soort taak die je op aarde kunt vervullen. Dit onderscheid is niet met een schaartje te knippen. Het is vaak zo dat deze twee doelen door elkaar heen lopen. Echter in dit geval was het zinvol om een onderscheid te maken:

Maria heeft een gave om er voor mensen te zijn, te fungeren als levensadviseur en mensen te helpen en te adviseren met hun emotionele problemen. Zij voelt mensen goed aan en mensen voelen aan haar energie dat zij de kracht heeft om hen te helpen. (na afloop van mijn doorgevingen vertelde Maria mij dat ze therapeut is, wat mooi is omdat dit in lijn ligt met haar gave!)

Haar energie is licht en zuiver en zij is in staat om veel te geven. Thema’s hierin zijn zelfkennis en zelfzorg. De uitdaging die ze hierin meekreeg in haar leven mede door haar opvoeding waarin er geen ruimte was voor haar, is dat zij niet heeft leren ontvangen en geleerd heeft dat zij niet belangrijk is. Het omkeren van deze overtuiging en inprenting is een belangrijk levensdoel geweest. Zelfkennis leidend naar zelfwaardering en zelfzorg is een route geweest! Een valkuil hierin is dat zij te veel geeft en dus is grenzen stellen, afbakenen en goed op zichzelf letten een thema geweest. Het is een valkuil die nog steeds aandacht nodig heeft!

Wat ik doorkrijg is dat zij als huidig persoonlijk levensdoel ‘balans’ heeft. Zij mag meer balans aanbrengen in haar leven. Zij is een serieuze vrouw die veel ‘moet’ van zichzelf. Haar zelftwijfel, plichtsgevoelens en verantwoordelijkheidsgevoelens zorgen ervoor dat zij druk is en serieus is. Er is weinig ruimte voor spel, plezier en genieten. (achteraf vertelde Maria mij dat zij veel studeert en niet weet hoe zij zou moeten genieten).

Ik krijg het gevoel dat het belangrijk is om hier meer ruimte voor te maken om te onderzoeken op welke wijze zij kan leren genieten en ontvangen.

Kortom haar levensdoel heeft te maken met het tot uiting brengen van het pad welke haar ziel voor haar heeft uitgestippeld: Het geven van steun, advies en inzicht aan anderen met behoud van zelfzorg. Zij heeft hiertoe de gave, de energie en de aantrekkingskracht op anderen gekregen.

Persoonlijk levensdoel: vergroten van zelfzorg en zelfkennis. Het brengen van balans in geven en ontvangen, ruimte maken voor plezier en genieten. Ruimte maken voor plezierige zelfontwikkeling!

In deze sessie werd mij duidelijk hoe zwaar sommige vragen voor mij voelen. De verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt om een duidelijk beeld te schetsen, mensen te laten voelen dat ik hun leven werkelijk waarneem. Voorbeelden te geven uit hun leven, zoals de opvoeding en behandeling die Maria had gekregen van haar vader, welke veel invloed heeft gehad op haar persoonlijkheidsontwikkeling. Maar ook het geven van handvatten om haar doelen te verwezenlijken.

Na de sessie voelde ik mij moe maar voldaan. Ik vond het mooi op dit diepe niveau te mogen kijken en het leerde mij dat we allemaal een draadje weven in het tapijt van het leven!

Comments


|

bottom of page