top of page

Keuzes maken

Tessa ik moet een belangrijke keuze maken. Kun je me helpen? Wat zie je? Is het de juiste keuze?

Er zijn mensen die een paragnost inhuren wanneer zij voor een belangrijke keuze staan. zij willen kijken of ik deze hen kan ondersteunen door bepaalde inzichten of informatie over de keuze te geven. Dat kan zinvol zijn wanneer bepaalde gegevens ontbreken of wanneer je emoties je teveel in de weg zitten om een juiste keuze te maken . Een paragnost helpt je gedachten op een rij te krijgen en wellicht kan zij ontbrekende informatie aanvullen zodat het maken van een keuze gemakkelijker wordt!

1. Twijfel je?

Wanneer je twijfelt is het wellicht nog niet het moment om een keuze te maken. Kijk of je echt de keuze NU moet maken.

2. Bij ontbrekende informatie

Kun je echt niet kiezen en ben je niet zeker over de gevolgen van je keuze. Dan kun je een paragnost raadplegen die je helpt de ontbrekende gegevens aan te vullen.

Zoals Kees – een ondernemer- die een stuk land wilde kopen. Kees had op dat moment nog niet voldoende informatie om zijn keuze te maken. Was dit het juiste stuk land om in te investeren? Zou de gemeente wel of niet in de toekomst dit stuk land willen hebben om de nieuwe woonwijk op te bouwen? Op het moment dat Kees het stuk land wilde kopen waren de plannen van de gemeente nog niet bekend. Dus riep Kees mijn hulp in zodat ik kon invoelen of het land inderdaad interessant was voor de gemeente (Hierdoor zou het na verloop van tijd dus flink in waarde stijgen. Door de eventuele bestemmingsplanwijziging van de gemeente).

Of Sharon, een moeder van vier kinderen die wilde weten of haar zoontje -welke op zijn huidige school gepest werd- zou kunnen aarden of een van de twee door haar gekozen nieuwe scholen. Welke school voelde voor haar zoontje als de juiste keuze, waar zou hij het meest aarden? Of het meest gelukkig zijn?

3. Wat kun je zelf doen?

Visualiseer de beide keuzes. En doe vervolgens alsof je de keuze al hebt gemaakt. Bijvoorbeeld: ‘ik heb mijn vrouw verteld dat ik ben vreemd gegaan’. Of ik ‘heb het huis gekocht’. Of ‘ik heb de relatie verbroken en woon alleen’.

Hoe voelt dat? (geeft het rust, angst, spanning etc.)

Voel hoe je lijf erop reageert. (Voelt je lijf gespannen of ontspannen, verkrampt het, voel je je blij worden?)

De keuze waarbij je de minste spanning of zelfs de meeste óntspanning voelt is vaak de juiste!

4. Je loopt vast

Je wilt graag zelf de keuze maken en je hebt de oefening gedaan. Echter je bent bang dat je emoties je gevoelens beïnvloeden en durft niet te vertrouwen op je lijf en je gewaarwordingen die je opmerkte. Ook dan kan een paragnost -die geen belang heeft bij jouw keuze- je ondersteunen door de opties na te voelen en haar indrukken weer te geven! Mede op basis daarvan (en je gezonde verstand en eigen gevoel!) kun je dan een keuze maken.

5. Je maakt ze zelf!

Keuzes moet je zelf maken. Uiteindelijk verstrekt de paragnost slechts informatie. De verantwoordelijkheid voor de keuze ligt altijd bij jezelf. Wanneer je te zeer twijfelt vraag je dan oprecht af of je de keuze nu al moet maken, of je alle mogelijkheden hebt overwogen en of uitstellen niet een optie is! Vaak kun je een keuze pas maken als de tijd rijp is. Een keuze forceren is dan verloren energie!

1 weergave

Comments


|

bottom of page