top of page

Individuele opstellingen

Individuele opstellingen zijn familieopstellingen die ik samen met twee of drie professionele collega’s voor je doe. 

Dat betekent dat wij het veld voor je openen en dat we jouw vraag of symptoom opstellen. Op een gegeven moment wordt je zelf gevraagd om in de opstelling plaats te nemen. 

een individuele opstelling die op deze wijze toch door meerdere mensen wordt gedragen heeft vaak een grote impact op de inzichten die je hebt en werkt diep door in jouw energie.

Omdat er wisselwerking is met meerdere personen ontvang je alle inzichten gelijk aan die zoals je die in een groep zou ontvangen. Alleen is er een vertrouwde intieme setting van drie of vier professionals.

opstelling3-1.jpeg

Meer informatie

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is methode om inzicht te krijgen in een vraag of probleem die je ervaart. Dat kan ook een symptoom of ziekte zijn. Je kunt bijvoorbeeld al hard aan jezelf gewerkt hebben middels coaching, therapie of zelfinzichten en toch in wederkerende patronen terecht komen. Of toch een symptoom of ziekte hebben.

Tijdens een opstelling worden onzichtbare patronen en oorzaken voor dergelijke symptomen en klachten zichtbaar gemaakt. We veranderen de energie in het systemische veld waardoor je naast het opdoen van psychologische inzichten ook vaak letterlijke veranderingen ervaart in je leven!

Bij familieopstellingen ga je ervaren hoe het is om op jouw eigen plek te staan in je familiesysteem en wat het effect is als dat niet het geval is. Je wordt je bewust van de dynamiek waar je mee te maken hebt, en voelt het ook in je lichaam.

Hoe werkt een opstelling?

Je komt met een vraag, probleem of symptoom waar je graag meer inzicht in wenst. Bijvoorbeeld:

  • ‘ik kan mijn grenzen moeilijk bewaken en voel me heel verantwoordelijk’ of

  • ‘ik vind maar geen fijne partner’ of

  • ‘ik kan niet tegen autoriteit’ of

  • ‘mijn kinderen hebben steeds ruzie’

We spreken elkaar kort over je vraag of probleem. Je hoeft je vraag niet in een zin samen te vatten. het gaat om je intentie. en dat wat er zichtbaar wenst te worden. 

Vragen uit nieuwsgierigheid zoals ‘ik wil weten of mijn opa fout was in de oorlog of ik wil weten wat er speelde tussen mijn ouders’ zijn geen effectieve vragen.

Vragen die betrekking hebben op jou, waar een echte wens of verlangen (geen nieuwsgierigheid) achter ligt zijn mooie vragen.

Na het bespreken van je vraag start de opstelling en dan worden andere deelnemers, in dit geval mijn collega’s uitgenodigd om als representant te dienen in jouw familiesysteem. Deze personen staan bijvoorbeeld voor jou, je vader, moeder, broer of zus, maar ook grootouders, het probleem, de ziekte of het symptoom kunnen worden neergezet in het veld.

Representanten blijken in staat te zijn om heel helder te voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren, wat jou waardevolle informatie geeft. Helder wordt hoe jij (in deze vraagstelling)  in verhouding staat tot anderen. 

Door een opstelling dienen zich oplossingsrichtingen aan. Je krijgt een andere kijk op de situatie, die doorwerkt – ook energetisch- in je leven. Als ‘vanzelf’ wordt duidelijk hoe je dan kunt handelen. Tijdens een opstelling ‘vertaal’ ik vaak wat er gebeurt, zodat je begrijpt wat er speelt. Er kunnen zich vele dynamieken voordoen in een familiesysteem, welke in jouw opstelling naar voren komt wordt pas duidelijk tijdens de opstelling. Tijdens de opstelling ga je op een diep niveau voelen en tegelijkertijd vindt in het veld heling plaats, soms is dat onbegrijpelijk hoe diep een opstelling kan doorwerken.  

De binding aan je familie is aanwezig zelfs wanneer je je biologische familie niet kent of wanneer het contact verbroken is. Je kunt als mens uit een organisatie stappen, een vriendenclub of vereniging of een stad of dorp, maar niet uit je biologische familie. Deze binding blijft altijd bestaan. 

Wanneer je je familie een plek kan geven en ze kan erkennen kan er een ondersteunende en voedende stroom van energie ontstaan. Dat betekent niet dat je het contact moet herstellen, dat betekent dat je ze energetisch op de juiste plek zet en je zelf ook je eigen plek inneemt.

Tijdens een opstelling wordt zichtbaar gemaakt wat in de onderstroom speelt. Jij blijft te allen tijde verantwoordelijk hoe je daarmee omgaat en welke acties je daaraan koppelt. Het wonder van een familieopstelling zit hem vaak in het feit dat er in de onderstroom iets heel anders speelt dan jij had gedacht. Ook toont de onderstroom vaak een diepe liefde in het systeem en kan je door deze liefdesstroom te voelen juist beweging brengen in onverwerkte pijn, verdriet, geheimen of belastingen.

Opstellingen zorgen er dus voor dat (oude) blokkades worden opengemaakt of überhaupt zichtbaar worden gemaakt, en tegelijkertijd ook worden geheeld.

Voorbereiding

Dat wat nodig is toont zich in de opstelling. je kunt je daarom niet echt voorbereiden omdat we van te voren niet weten wat er komt. Wat je wel kunt doen is voor jezelf nagaan of er belangrijke feiten zijn in je familie, zoals jong overleden kinderen, miskramen, abortussen. verloren partners etc. Het kan soms de opstelling inzichtelijker maken. 

Hoewel veel mensen een opstelling van te voren vaak spannend vinden is mijn ervaring dat bijna iedereen zich verrijkt en gesterkt voelt. 

Effecten?

Een opstelling werkt door in je psyche en in je energie. Je kunt bepaalde oefeningen doen of het eindbeeld voor je geestoog halen om de energie te laten doorwerken. 

De eerste twee weken vraag ik meestal om niet over de opstelling te spreken om de energie het werk te laten doen en niet vanuit je ratio alles te beredeneren.

Het doorvoelen van je emoties en het begrijpen van de opstelling zijn twee niveaus waarop je je opstelling kunt plaatsen. Wanneer het je lukt om de gevoelens te dragen en te doorvoelen, zal je het meeste effect van de opstelling ervaren!

Als je het systemische werken helemaal wilt begrijpen, ga je naar je hoofd en werkt de opstelling minder door in je lichaam. Vaak laat een opstelling zien dat het lichaam van de cliënt weet waar het heen wil (bijvoorbeeld naar de moeder toe), maar het hoofd houdt die beweging tegen want die herinnert zich de pijn, het oordeel en de zwaarte.

Wanneer je een zaadje plant ga je ook niet iedere dag de grond openleggen om te zien of het zaadje al wortels heeft. Na een opstelling kun je vertrouwen op het effect van de opstelling en de werking van het veld. 

Zelfs als de opstelling confronterend voor je was is de uitwerking vaak helend en verrijkend.

Hoe het werkt?

Over de werking van familieopstellingen zijn slechts gissingen beschikbaar. Vanuit mijn eigen helderziende waarnemingen zie ik dat een familiesysteem een veld van energie is waarin energiestromingen en blokkades zijn. De energiestroom heb je nodig om je eigen leven te kunnen leven en wanneer de energie niet goed stroomt kun je daar last van hebben. Wanneer representanten in het veld van jouw familie plaatsnemen stappen ze in de velden van de individuen die erin leven of geleefd hebben. Het opstellingen veld werkt dan als een blauwdruk waar je als een soort hologram functioneert, maar tegelijkertijd invloed op uitoefent!

Gedurende een opstelling worden krachten en wetmatigheden zichtbaar die gelden voor familiesystemen. Ze zijn echter alleen nog niet wetenschappelijk bewezen. Momenteel kunnen we dus nog niet wetenschappelijk verklaren hoe systemisch werk werkt. Wel hebben wetenschappers aangetoond dat een representant daadwerkelijk in een veld waarnemingen doet die een andere representant op dezelfde plek ook kan ervaren. Je maakt als representant en als vraagsteller dus daadwerkelijk contact met een bron van informatie. Kortom energie!

Als representant speel je geen rol, maar blijk je toegang te hebben tot diepe en onbewust lagen van het familiesysteem van een ander waarin je staat opgesteld. En dat is een diepgaande en onvergetelijke ervaring. 

Praktisch

Wanneer je een afspraak wilt maken kun je deze boeken in haar online agenda.

Bij iedere afspraak of aan het begin van een behandeling of eerste sessie dien je een ondertekende behandelovereenkomst mee te nemen: Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Op iedere sessie/consult zijn de algemene voorwaarden van Tessa van Rossen van toepassing. Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Belangrijk om te weten is dat we mogelijkheden, ervaringen en keuzes bespreken. Ik zeg niet wat je móet doen, maar we bespreken samen wat je zou kùnnen doen. Jij bent degene altijd die het beste kan aanvoelen wat goed voor je is. Alles wat we bespreken is voor jouzelf ter invoeling. Onder alle omstandigheden ben je dus zelf verantwoordelijk voor hoe je met de informatie omgaat
Alle sessies zijn voor jezelf ter invoeling en worden aangegaan op je eigen verzoek. Tessa claimt geen genezingen, noch stelt Tessa geen diagnoses en is daartoe niet bevoegd. Wanneer er sprake is van een psychiatrische achtergrond of problematiek welke de coachingsinvalhoek overschrijd kan Tessa geen dienst verlenen. Door middel van haar diensten tracht Tessa het zelfgenezende vermogen van de cliënt te stimuleren waardoor energetische blokkades verminderen en de emotionele, mentale en energetische balans hersteld kan worden.

 

|

bottom of page