top of page
Kopie van tessa1 (14).png

Uitgangspunten

Enkele uitgangspunten van Tessa

We bieden energiebehandelingen aan, flitsen, groepsresonantie, assistentie bij het flitsen en een setting waarin het zelfgenezende vermogen wordt gestimuleerd.

Door tijdens de behandeling te flitsen leiden we je aandacht af van de daadwerkelijke energieoverdracht zodat kan plaatsvinden wat nodig is.

De energiebehandelingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten als:

 • Handoplegging en energie genezing op afstand is bewezen effectief

 • Energiegenezing werkt het beste als mensen er niet 'tussen' zitten, open staan is hierin belangrijk, geloof niet

 • Genezing is een groep maakt het effect groter omdat er sprake is van groepsresonantie, waarbij wanneer deelnemers van de groep effecten ervaren, deze effecten getransponeerd worden naar anderen in de groep.

 • Altruïstisch geven vergroot positieve gevoelens, verbinding tussen mensen, vermindert depressieve gevoelens etc.

 • In ieder mens huist een biologisch mechanisme waarbij automatisch energie gegeven en ontvangen wordt wanneer er (onbewust) een nood gedetecteerd wordt.

 • Oogbewegingen verminderen negatieve emoties

Meer uitgangspunten

 • Daar waar je je aandacht op richt, daarheen stroomt energie

 • Daar waar energie heen stroomt wordt het resultaat sterker

 • Ieder mens heeft het vermogen energie te sturen

 • Energie kun je op verschillende manieren laten stromen

 • Wanneer je iets graag wilt, moet je er veel aandacht op richten, dan trek je het naar je toe

 • Wanneer je genezende energie wil zenden kun je je daarvoor openstellen

 • Energie sturen werkt op verschillende manieren: Door erop te focussen, door het eind resultaat los te laten (hoe of dat iets manifesteert)

 • Helende energie sturen werkt wanneer je onbewust of bewust detecteert dat iets of iemand in nood is. Zoals een ziekte. Dit is een biologisch mechanisme waar iedereen toegang toe heeft.

 • Je kunt bewust en onbewust energie sturen

 • Energie is belangeloos en versterkt waar nodig

 • Zonder inmenging van ons kan de energie het beste zijn werk doen

 • Energie ter beschikking stellen werkt het beste wanneer alle partijen er baat bij hebben

 • Wanneer mensen geven voelen ze zich beter.

 • Geven is ook onderdeel van onze natuur

 • Alles bestaat in de aanwezigheid van een onzichtbare energie

 • Alles dat bestaat, inclusief wijzelf is opgebouwd uit deze energie.

 • Energievelden beïnvloeden ons , de ene mens is hier gevoeliger voor dan de andere mens

 • Er bestaat iets als groepsfrequentie

 • Velden resoneren met elkaar

 • Je kunt het proces en het resultaat loslaten en toch empathisch en zorgzaam zijn

 • Oogbewegingen stimuleren de hersenen en helpen mensen om in een andere staat van zijn te komen, waarin men meer open komt te staan voor heling

 • Rondom levende organismen bestaan bio-energetische velden

 • Met onze bewuste intentie kunnen we velden beïnvloeden

 • Met bewuste intentie kunnen we meetbare resultaten in onze materiële werkelijkheid bewerkstelligen

 • Emotie kan dergelijke effecten versterken

 • Er bestaan informatie velden die het gedrag beïnvloeden binnen een soort, ook mensen

 • Gerichte aandacht (meetbaar te zien in de hersenen) van de zender beïnvloed de hersenen een ontvanger

 • Bewuste intentie creëert fysieke effecten ongeacht tijd en afstand.

 • Onbaatzuchtig geven aan een ander heeft positieve effecten op de gemoedstoestand

 • Geven aan een ander kan mensen in een meditatieve staat van zijn brengen, de hersenen brengen meetbaar andere hersengolven voort

 • Mensen hebben een biologisch mechanisme wat iets of iemand in nood detecteert, waarop een help reflex start (dit is te zien in de hersenen).

 • Mensen (en ook mensen met dieren) zijn in staat om energetische verbindingen aan te gaan met elkaar waardoor informatie wordt uitgewisseld.

 • Communicatie op afstand, de kracht van de bewuste intentie en kwantumveld-effecten zijn onderdeel van energiegenezing. Deze principes zijn in laboratoria bewezen.

|

bottom of page