top of page

Jouw eigen soep

Wat is er aan de hand? Wat is jouw mening? Hoe ga jij nu om met alles wat er speelt in de maatschappij? Deze vragen worden me veel gesteld en tot op heden, ‘hou ik me licht afzijdig’. Wanneer mijn mening wordt gevraagd geef ik deze en ondertussen focus ik mij op het versterken van positieve energie in mijzelf en mijn omgeving. Ik hou mijzelf op de hoogte, maar vermijd veelal het nieuws of een (een overkill aan) social media. Ik geloof dat ik op die manier er het beste voor mensen kan zijn! Ik lees, hoor en zie vele meningen theorieën en overtuigingen. Ik weet dat alles energie is en dat de interpretatie van die energie verschilt van persoon tot persoon. Ik geloof daarin niet in één waarheid die voor iedereen van toepassing is! Ik geloof wel in universele waarden die voor iedereen van toepassing zijn. Zoals ‘anderen geen pijn doen’ en ‘keuzevrijheid’

Om dit uit te leggen gebruik ik vaak plaatjes. Om duidelijk te maken dat wij afhankelijk zijn van ons perspectief wanneer wij onze werkelijkheid proberen te interpreteren. Zoals het plaatje van de blinde mensen die een olifant onderzoeken of het plaatje van de 6/9.

Uit deze plaatjes blijkt dat wat we zien afhankelijk is van onze positie en onze vermogens.

Zo zal een blinde, een olifant anders ervaren dan iemand die een olifant kan zien. En zo zal je afhankelijk van je positie een getal kunnen interpreteren als een 6 of een 9.

We worden allemaal geboren in een bepaalde omgeving (gezin, geliefden, plaats etc.) dit vormt mede de manier waarop we onze werkelijkheid beleven en wat we opdoen aan frustraties, wensen en blokkades. Ik geloof dat we onze omgeving op zielsniveau kiezen en hierin ook bepaalde levenslessen en doelen kiezen.

Wanneer een deel van onze ziel incarneert vergeten we deze informatie zodat we daadwerkelijk deze lessen en doelen kunnen behalen op aarde. Ons hogere zelf is verbonden met onze ziel en deze geleid ons door ons leven bij het behalen van onze doelen en levenslessen.

Wanneer je ziet dat wij gevormd zijn in ons leven om de werkelijkheid vanuit een bepaald perspectief waar te nemen zien we tegelijkertijd ook daar van daaruit veel diversiteit ontstaat. Zo zal iemand in India andere wensen en verlangens kennen en andere normen en waarden dan iemand in Nederland. Maar ook binnen een cultuur zien we diversiteit. Zelfs binnen een gezin! Zo zie ik zelf bij mijn eigen zoons verschillen in beleving en opvattingen. Kortom we nemen levenslessen, doelen en vermogens mee in dit leven. En we worden daarbij ook gevormd in dit leven.

Waarom nu dit hele verhaal? Het is mijn bescheiden mening dat dit ook meespeelt in onze huidige situatie op aarde. Er zijn vele manieren van waarnemen en afhankelijk van waar je je bewustzijn op richt ervaar je wat je ervaart.

Toen ik kind was zag ik soms ‘donkere plekken’ in de aura van mensen. Deze donkere plekken interpreteerde ik soms als ‘eng/beangstigend’ soms zag ik ze zelfs als ‘beesten/wezens’ die zich hadden vastgeklampt in iemands energie! Ik leerde later deze kleuren en ‘wezens’ te identificeren als ziektes of disbalans in iemand.

Een andere vergelijking; Een Westerse arts kijkt heel anders naar iemand en ziet niet die kleuren of wezens maar bijvoorbeeld bacteriën, virussen of kanker. Een Chinese arts kijkt weer vanuit een ander systeem en ziet energiestromingen, blokkades en type mensen. Terwijl een Sjamaan op zijn beurt weer vanuit een ander paradigma situaties ervaart en bekijkt. Deze ervaart wezens, voorouders, energie etc.

Zo kan ik lang praten over verschillende paradigma’s en waarschijnlijk raak ik nooit uitgepraat. Waar het om gaat is dat er verschillende visies zíjn op aarde. En dat deze visies onze ervaringen creëren. Ervaringen waar we van groeien en waar we van leren. Hierin varen we onze eigen koers en kiezen we ons eigen pad.

Tot zover weinig nieuws onder de zon toch?

In het licht van onze huidige situatie kijk ik vanuit deze visie naar wat er gebeurt. Ik respecteer de verschillen en zie iedereen op zijn eigen manier omgaan met de situatie.

Er zijn ingrediënten: maatregelen, informatie, nieuws, informatie, lichaam, geest, energie, liefde, angst etc. en iedereen kookt hier zijn eigen soep van.

Vanuit rust en respect kan ik vele pannen met soep bekijken, de verschillende geuren opsnuiven en kan ik kiezen bij welk haardvuur ik aanschuif. De geuren en smaken die me passen trekken me aan en ik zal de geuren en smaken die me niet aanstaan overslaan en verder wandelen.

Zolang ik de vrijheid heb om mij te bewegen langs de verschillende pannen soep voel ik me vrij te kiezen welke ingrediënten me aanstaan en passen bij mijn eigen levensreis. Altijd vanuit respect en keuzevrijheid.

Op die manier kan ik mijzelf ook voeden met datgene wat mijn lichaam en geest nodig hebben. Net als in het normale leven, je kiest wat bij je past en wat niet. Zo zal niet iedereen ervoor kiezen om trompet te leren spelen, en zijn er nu eenmaal behandelingen die bij de een wel en bij de ander niet aanslaan.

Mijn boodschap hierin is dan ook duidelijk. Kies je eigen weg en voel, proef en ruik welke ingrediënten bij jou passen. Maak contact met jouw innerlijke stem om je eigen koers te bewandelen. Het is de bedoeling dat je naar binnen keert en hier voelt, ijkt en bespreekt wat bij jou past en wat niet.

Jij kiest de ingrediënten die jouw pan soep zullen vullen. Ingrediënten die voor jou gezond en heilzaam zijn.

Andere ingrediënten kun je laten voor wat ze zijn. Je hoeft niet op een zeepkist te gaan staan om te verkondigen dat een ingrediënt slecht of juist goed is. Wanneer iemand je mening vraagt kun je die geven. Echter het gaat om jouw beleving en ervaring. Tegen andere mensen in gaan, een tegenkracht vormen is verloren energie. Jouw pan soep wordt hier niet gezonder van!

Het proberen te analyseren van ingrediënten, als goed of kwaad kwalificeren is ook niet behulpzaam. Vaak voed dat slechts angst en niet je geest of je lichaam.

Wel is het heel erg belangrijk om jouw ingrediënten met zorg en afgestemd op jouw levenspad en lichaam te kiezen. Wanneer er zomaar iemand of een instantie langs komt wandelen en jouw pan soep vol gooit met ingrediënten die jij vind ‘stinken’ is dat niet de bedoeling. Je kunt kiezen om deze ingrediënten niet aan te nemen. Je kunt je pan soep afschermen of oppakken en kiezen om elders (waar je niet wordt verplicht om bepaalde ingrediënten tot je te nemen), te gaan zitten.

Jouw pan soep is van jou en jij kiest welke ingrediënten bij jou passen. Jij hebt het recht om ergens voor te gaan staan. Jouw keuzes zijn uniek en beïnvloed door jouw ervaringen, ziel en levensblauwdruk.

Je afvragen hoe jij in je kracht kan (blijven) staan is belangrijk. Vanuit Liefde wordt je sterker. Liefde voor jezelf en je medemens. Vanuit Angst redeneren verzwakt je energie en levenskracht. Ben je bang voor de ingrediënten in de samenleving die er nu zijn? Ben je bang om de ingrediënten niet te nemen door de informatie die op je af komt. Of ben je juist bang, onrustig of boos jegens degenen die bepaalde ingrediënten rondstrooien? Kijk van waaruit je deze emoties ervaart. En onderzoek hoe je het beste voor jezelf en anderen kunt zorgen binnen de huidige situatie!

Comments


|

bottom of page