top of page
< Back

The Effect of the “Laying On of Hands” on
Transplanted Breast Cancer in Mice

W. Bengston & David Krinsley

Na getuige te zijn geweest van talloze gevallen van remissie van kanker

met een genezer die ‘handoplegging’ gebruikte in New York, heeft een van ons (W.B.) ‘geleerd’ in technieken waarvan wordt beweerd dat ze het genezende effect reproduceren. We hebben vijf experimentele muizen verkregen met borstadenocarcinoom (code: H2712;

gastheerstam: C3H/HeJ; stam van oorsprong: C3H/HeHu), die een voorspelde stam had 100% fataliteit tussen 14 en 27 dagen na injectie. Bengston

behandelde deze muizen gedurende 1 maand gedurende 1 uur per dag. De tumoren ontwikkelden een ‘zwart gemaakt gebied’, waarna ze zweren, implodeerden en zich sloten, samen met de muizen leefden hun normale levensduur. Controlemuizen die naar een andere stad werden gestuurd, stierven binnen de voorspelde tijdsbestek. Drie replicaties met behulp van sceptische vrijwilligers (waaronder

D.K.) en laboratoria van Queens College en St. Joseph's College geproduceerd

een algemeen genezingspercentage van 87,9% bij 33 experimentele muizen. Een extra informeel.

Een test door Krinsley in de staat Arizona resulteerde in dezelfde patronen. Histologische studies wezen op levensvatbare kankercellen in alle stadia van remissie. Herinjecties van kanker bij de muizen in remissie in Arizona en New York deden dat niet nemen, wat wijst op een gestimuleerde immunologische respons op de behandeling. Ons Voorlopige conclusies: Geloof in handoplegging is daarvoor niet nodig om het effect te produceren; er is een gestimuleerde immuunrespons op de behandeling, die reproduceerbaar en voorspelbaar is; en de muizen behouden er immuniteit voor kanker na remissie. Toekomstig werk zou het testen op verschillende ziekten en conventioneel immunologisch onderzoek naar de effecten van behandelingen op proefdieren moeten omvatten.

|

bottom of page