top of page
< Back

The effect of Subliminal Messages

Johan C. Karremans a,¤
, Wolfgang Stroebe b
, Jasper Claus b

17 mrt. 2023

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

In dit artikel Lees je hoe Karremans heeft aangetoond dat subliminale boodschappen kunnen werken. Dit artikel rapporteert twee experimenten, waarin werd beoordeeld of subliminale priming van een merknaam van een drankje de menselijke smaak kan beïnvloeden. keuzes voor het geprimede merk, en of dit effect wordt gemodereerd door de dorstgevoelens van individuen. Beide onderzoeken toonden aan dat subliminale priming van een merknaam van de drank (d.w.z. Lipton Ice) een positieve invloed had op de keuze van deelnemers voor, en hun intentie om, het drankje te drinken. primed merk, maar alleen voor deelnemers die dorst hadden. Theoretische en praktische implicaties van deze bevindingen worden besproken.


|

bottom of page