top of page
< Back

Hoe pijn minder waargenomen wordt wanneer je hand wordt vastgehouden

Pavel Goldsteina,b,c,1, Irit Weissman-Fogeld
, Guillaume Dumase,f,g, and Simone G. Shamay-Tsooryb

19 mrt. 2023

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

In dit onderzoek wordt het effect van het vasthouden van elkaars hand onderzocht ten opzichte van pijnwaarneming. De bevindingen geven aan dat het vasthouden van de hand tijdens pijntoediening de synchronisatie tussen de hersenen van beide proefpersonen vergroot in een netwerk dat voornamelijk de centrale organen omvat. Gebieden van het pijndoel en de rechterhersenhelft van de pijn waarnemer. Bovendien was er sprake van brain-to-brain-koppeling in dit netwerk welke bleek te correleren met de omvang van de analgesie en de empathische nauwkeurigheid van de waarnemer. Deze bevindingen geven aan dat hersen-hersenkoppeling een rol kan spelen bij aanrakingsgerelateerde analgesie.


|

bottom of page