top of page
< Back

Effect van met genezende intentie behandeld water op COVID patienten

W. Bengston & Margaret Nies

Honderdzestig patiënten werden willekeurig toegewezen
ofwel een behandelings- ofwel een controlegroep. Beide groepen kregen blindelings sublinguale toediening
druppels water gedurende een week. De twee waterformuleringen worden sublinguaal toegediend
De behandelingsgroep ging door een fysiek apparaat dat was ontworpen om het genezingsfenomeen vast te leggen en te reproduceren. De controlegroep kreeg sublinguale druppels toegediend
van onbehandeld water. Gedurende de periode werden dagelijks meerdere Covid-symptomen gemeten
een week. Daarnaast werden meerdere PCR-testen afgenomen. De patiënten die de
geïnformeerde water werden blindelings beoordeeld als significante verbeteringen op een aantal punten
van de symptomen, en die patiënten rapporteerden ook hogere niveaus van algemene gezondheid en minder positieve PCR-resultaten. De gegevens uit dit experiment wijzen er sterk op dat 1)
water is een goed medium voor de opslag van genezing; 2) het therapeutisch bereide in gevormd water kan worden gerepliceerd door een fysiek apparaat en is daarom schaalbaar; 3) massaal geproduceerd water kan een sterk therapeutisch effect hebben op Covid; 4) er zijn geen negatieve
bijwerkingen.

|

bottom of page